Doopsel resize

Doopsel, doopvoorbereiding en doopterugkomdag

Op elk moment in zijn leven kan een mens worden gedoopt. De eerste rite voor toetreding tot de gemeenschap van gelovigen. Deze stap wordt voorbereid door middel van gesprekken. Bij het doopsel van jonge kinderen en pasgeborenen vindt het gesprek met de ouders plaats. Wanneer volwassenen zich laten dopen, vindt het gesprek uiteraard met henzelf plaats.
Deze gesprekken ter voorbereiding op het doopsel worden maximaal eens per twee maanden gehouden, afwisselend in de locaties van onze parochie.

De viering van het doopsel kan plaatsvinden in een aparte plechtigheid. Deze vinden in de kerkgebouwen plaats, telkens om 12.15 uur. Een andere mogelijkheid is het doopsel toe te dienen in één van de eucharistievieringen. Vooral de Paaswakeviering is hiervoor een moment bij uitstek. Ook is het mogelijk in een doopviering meer personen te laten dopen.

Meer informatie en aanmelding voor de doopvoorbereiding via het (centrale) secretariaat. De afspraken voor de datum van de doopviering worden meestal op de voorbereidingsavond gemaakt met de pastor. De data van doopvieringen zijn afhankelijk van het vieringenrooster in de parochie. Hierdoor zijn niet alle zondagen mogelijk. De pastor die doopt komt ook nog op bezoek.

In de vier locaties worden ook zogeheten ‘doopterugkomdagen’ gehouden. Alle kinderen die in het voorgaande jaar zijn gedoopt, worden met hun ouders, broertjes en zusjes, schriftelijk uitgenodigd. Ook wordt op dat moment het symbool, dat gebruikt is tijdens de doopplechtigheid, uitgedeeld. U kunt dit dan meenemen naar huis.