Parochianen Heeswijk

Overleden

Met gevoelens van genegenheid en respect denken we aan
en herdenken we onze overleden mede-parochianen

Overleden in 2018

1. Elly van Lokven- de Mol 64 jaar 21 februari 2018
2. Christien Horsten  62 jaar  22 februari 2018 
3. Joost van Beekveld  21 jaar  01 maart 2018
4. Jo Bissels  81 jaar   27 april 2018
5. Arno van der Pas 58 jaar 21 juni 2018
6. Jo van Padua- Swinkels 80 jaar 27 juli 2018
7. Tini van den Broek 74 jaar 8 september 2018
8. Harrie v.d. Ven 80 jaar 13 oktober 2018
9. Toos v. d. Pas- v. d.Heuvel 93 jaar 18 oktober 2018
10. Antoon van Gemert 98 jaar 4 november 2018
11.  Bertha v.Zoggel-Gordijn 79 jaar 11 november 2018
     
Overleden in 2017    
1. Tonnie de Haas- de Groot 82 jaar 3 januari 2017
2. Door van Aken- Wintels 90 jaar 26 januari 2017
3. Harry van Eijndhoven 78 jaar 3 februari 2017
4. Bert Vermeulen 88 jaar 6 februari 2017
5. Jan van der Biezen 93 jaar 18 februari 2017
6. Ans van der Pol 66 jaar 23 februari 2017
7. MarRiet Abelen- Voets 79 jaar 13 mei 2017
8. Jan van der Velden 76 jaar 14 juli 2017
9. Cor van Nuland 90 jaar 2 augustus 2017
10.Henk van den Broek 89 jaar  22 september 2017
11.Jan Hulsmans 76 jaar 8 oktober 2017
12.Ad van Aspert 72 jaar 16 oktober 2017
     
     

Archief overledenen

 

 

2018              Jubilea
 
1. Bert v.d.Berg en An Voets 60 jaar getrouwd,  29 juli
   
   
2018             Gedoopt  
1. Mara Snelders 21 januari 2018
2. Teun van Hooft  18 februari 2018 
   
2017:  
1. Pep van der Zandt 14 mei 2017
2. Thein van Boxtel 28 mei 2017
3. Pieter Paul de Vos 13 augustus 2017
4. Nina Boeijen 17 september 2017
5. Lucas Scheffers 10 december 2017
2016:  
1. Ruben Scheffers 29 mei 2016
2. Jinthe van Hooft 24 juli 2016
2015:  
1. Suus van Hooft 29 maart 2015
2. Geke van Brink 4 oktober 2015

 

 

Getrouwd

1.Brendan Binedell en Lijdeke van Hoesel 26 januari 2018
2. Wiebe Volmuller en Marijke Molenaar 17 februari 2017
3. Ashot Ayrapetya en Serinek Sarkasian 20 aug. 2016
4. Dennis van Beek en Ljubov Kail 6 juli 2016
5. Adam Lynn en Claire Carolle 28 aug.2015
6. Guus Fritscheck en Anne-Marie Rakhorst 18 juli 2014
7. Paul van Velthoven en Rosanne Dijkhoff 24 mei 2014
8. Ivo Nuijten en Danielle Dijns 10 jan. 2014

 

 

Eerste Communicantjes van 2018.

Stapsgewijze werden de kinderen, samen met hun ouders, voorbereid. Samen werd gewerkt aan een map met projecten. Door middel van “voorstellingsvieringen” maakten de kinderen al kennis met de geloofsgemeenschap. Ook werd samen de viering van Palmpasen bijgewoond. De communicanten van Heeswijk, Dinther en Loosbroek kwamen allemaal samen in de viering van 24 maart in de kerk van Heeswijk. De communie viering van onze locatie vond plaats op 15 april 2018.

Archief eerste Communie

 

Vormelingen van 2018

Onder leiding van pastor Frank van Roermund werd al in 2017 gestart met de voorbereiding. Alle locaties werkten daarbij samen. Het project waarvoor werd gekozen heette: “Growing Up”. Het bestond uit een aantal voorbereidingsmomenten, die deels op de diverse basisscholen werd gegeven. Verder waren er rondleidingen op de Abdij van Berne en de Abdijdag waar alle vormelingen uit de hele parochie samenkomen voor een informatieve en speelse middag. Het Vormsel werd, op zondag 13 mei, in de kerk van Dinther toegediend. In de vormselviering waarbij onze bisschop Mgr. de Korte, voorging. Julia Brands, Estée van Driel, Pim van Herpen, Alexander Kapteijns, Justin Megens, Rens v.d. Pol en Sara Roefs nemen er aan deel.       (contactpersoon vanuit de werkgroep is Loes Verhallen. tel. 0413-292000).

 

Archief vormelingen