Parochianen Heeswijk

Overleden

Met gevoelens van genegenheid en respect denken we aan
en herdenken we onze overleden mede-parochianen

 

Overleden in 2019    
1. Mies van Schijndel 74 jaar 8 januari 2019
2. Harrie van Padua 85 jaar 16 februari 2019
3. An van Nuland- Aarts 89 jaar 03 maart 2019
4. Bert van den Berg  88 jaar 07 maart 2019
5.  Sina van Lokven- van Heertum 89 jaar 31 maart 2019
6. Henri Verrijdt 78 jaar 26 april 2019
7. Gerard Lucius 85 jaar  2 juni 2019
8. Mimi van Lieshout-v.Heeswijk 91 jaar 8 juli 2019
9. André van de Voort 73 jaar 14 juli 2019
10. Adrie v. den Berg 84 jaar 11 augustus 2019
11. Drieka van den Akker- van Gaalen 95 jaar 14 augustus 2019
12. Xaveer van Heertum 88 jaar  15 augustus 2019
13. Pop  Kagenaar- Janssens 93 jaar 20 augustus 2019
14. Christ van der Pas 92 jaar 1 september 2019
15. Toon Broeren 84 jaar 5 september 2019
     
     

OverledenenARCHIEF 2013-2018

 

 

Jubilea
 
1. Bert v.d.Berg en An v.d.Berg-Voets 60 jaar getrouwd,  29 juli 2018
2. Cor Verberk en Annemiek Verberk-v.Aspert 50 jaar getrouwd, 5 juli 2019
   

GEDOOPT in 2019

 
1. Tijn Foolen 24 maart 2019
 2. Amber van den Akker 9 juni 2019
 3. Hanna Scheffers 2 juni 2019
4. Lot van Schijndel 20 juni 2019
   

Archief Dopelingen 2015-2018

Getrouwd

1. Ans van Baarschot en Pieter Smits       juli 2019
1.Brendan Binedell en Lijdeke van Hoesel 26 januari 2018
2. Wiebe Volmuller en Marijke Molenaar 17 februari 2017
3. Ashot Ayrapetya en Serinek Sarkasian 20 aug. 2016
4. Dennis van Beek en Ljubov Kail 6 juli 2016
5. Adam Lynn en Claire Carolle 28 aug.2015
6. Guus Fritscheck en Anne-Marie Rakhorst 18 juli 2014
7. Paul van Velthoven en Rosanne Dijkhoff 24 mei 2014
8. Ivo Nuijten en Danielle Dijns 10 jan. 2014

Eerste Communicantjes van 2018.

Stapsgewijze werden de kinderen, samen met hun ouders, voorbereid. Samen werd gewerkt aan een map met projecten. Door middel van “voorstellingsvieringen” maakten de kinderen al kennis met de geloofsgemeenschap. Ook werd samen de viering van Palmpasen bijgewoond. De communicanten van Heeswijk, Dinther en Loosbroek kwamen allemaal samen in de viering van 24 maart in de kerk van Heeswijk. De communie viering van onze locatie vond plaats op 15 april 2018.

Eerste Communie ARCHIEF

Vormelingen van 2018

Onder leiding van pastor Frank van Roermund werd al in 2017 gestart met de voorbereiding. Alle locaties werkten daarbij samen. Het project waarvoor werd gekozen heette: “Growing Up”. Het bestond uit een aantal voorbereidingsmomenten, die deels op de diverse basisscholen werd gegeven. Verder waren er rondleidingen op de Abdij van Berne en de Abdijdag waar alle vormelingen uit de hele parochie samenkomen voor een informatieve en speelse middag. Het Vormsel werd, op zondag 13 mei, in de kerk van Dinther toegediend. In de vormselviering waarbij onze bisschop Mgr. de Korte, voorging. Julia Brands, Estée van Driel, Pim van Herpen, Alexander Kapteijns, Justin Megens, Rens v.d. Pol en Sara Roefs nemen er aan deel.       (contactpersoon vanuit de werkgroep is Loes Verhallen. tel. 0413-292000).

VormelingenARCHIEF 2013-2018