Parochieblad

Het parochieblad van de parochie H. Augustinus verschijnt 4 keer per jaar. In 2018: maart – juni – september en november.

In Heeswijk-Dinther en Loosbroek wordt deze huis aan huis bezorgd. In Berlicum kun je jezelf aanmelden via het parochiesecretariaat als je het parochieblad wilt ontvangen.

Het parochieblad heeft een aantal pagina’s met artikelen die voor de gehele parochie H. Augustinus van belang zijn. Ook worden alle vieringen van alle geloofsgemeenschappen hierin vermeld.

Verder heeft elke geloofsgemeenschap een eigen bladzijde. Deze is te herkennen aan de foto van de kerk bovenaan de pagina. Op deze pagina worden o.a. de gedoopte en overleden parochianen genoemd, verder bijvoorbeeld  de huwelijksjubilea die in de kerk gevierd worden, de communicanten en vormelingen. Verder kunnen op deze bladzijde artikelen komen te staan die alleen voor die geloofsgemeenschap van belang zijn. Te denken is dan aan bijvoorbeeld een oecumenische viering of gezinsviering.

 Veel leesplezier!

Parochieblad december 2018, jaargang 2 nummer 8

Parochieblad september 2018, jaargang 2 nummer 7

Parochieblad juni 2018, jaargang 2 nummer 6

Parochieblad maart 2018, jaargang 2 nummer 5

Parochieblad december 2017, jaargang 1 nummer 4

Parochieblad oktober 2017, jaargang 1 nummer 3

Parochieblad juli 2017, jaargang 1 nummer 2

Parochieblad April 2017, jaargang 1 nummer 1