Pastoraal Team

Pastoraal Team

Ons pastoresteam

Onze Augustinusparochie heeft momenteel een pastoresteam van drie personen.  (Yvonne Verhoeven, zie foto rechts, is afgelopen juli met pensioen gegaan).  Samen met vele vrijwilligers en andere medewerkers zetten zij zich in voor onze parochie.

Uitgangspunten voor de werkzaamheden zijn de voornemens opgenomen in het beleidsplan. Dit betekent dicht bij de mensen blijven! En alle parochianen blijven betrekken bij de parochie. Dus wat lokaal kan gebeuren, zal ook plaatsvinden in de locaties. Wat echt centraal gedaan moet worden, wordt centraal opgepakt.

Vanwege het feit dat onze parochie nog vrij nieuw is, komt er gaandeweg een meer definitieve invulling en structuur van de Augustinusparochie.
De drie pastores zetten zich graag hiervoor in. Voor de overzichtelijkheid en hanteerbaarheid zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Ieder lid van het team is eerste aanspreekpunt van één of twee van de locaties. In de vieringen zullen de pastores in alle locaties werkzaam zijn.
De pastores zijn bereikbaar via het (centrale) secretariaat (telefonisch of via email).

Joost Jansen o.praem.

Pastoor-moderator en in die hoedanigheid voorzitter van het bestuur.
Tevens eerste aanspreekpunt voor geloofsgemeenschap Dinther.

Frank van Roermund o.praem.

Pastor-priester en eerste aanspreekpunt voor Heeswijk en Loosbroek.

Yvonne Verhoeven

 

Lonneke van Vessem

Pastoraal werker en eerste aanspreekpunt voor Berlicum/Middelrode.