Pastoresteam

Pastoraatgroep

De pastoraatgroep behartigt de zaken die te maken hebben met gemeenschapsopbouw en de werkvelden: liturgie, catechese en diaconie. Ook maken zij beleid hierop dat weer wordt getoetst door het bestuur. Een van de zaken die een goed overleg en afstemming vraagt is het liturgisch rooster van de parochie. Iedere derde dinsdag van de maand vergadert de pastoraatgroep op de Abdij van Heeswijk.

De leden komen uit de vier geloofsgemeenschappen.

  • Vanuit Berlicum/Middelrode: Gerard van Schijndel;
  • vanuit Dinther: Ria van Hemmen en Pauline Suiker;
  • vanuit Heeswijk: Jeannette Dekker en Tilly van Lankveld;
  • vanuit Loosbroek: Ria van der Wijst en Martien van Boxmeer.

De leden vergaderen met het pastoresteam: Joost Jansen, Frank van Roermund en Lonneke van Vessem. Pastoor Joost Jansen is voorzitter en Ria van Hemmen notulist. Van elke vergadering wordt schriftelijk verslag gedaan naar het bestuur en naar elke locatieraad.