Tarieven Parochie Heilige Augustinus

Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage, die gebruikt wordt voor het pastorale werk. Voor de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden. Maar ook voor vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor het onderhoud van de kerk en voor vieringen. Uw bijdrage maakt dat het werk van uw kerk door kan gaan.

WIJ DANKEN U HIERVOOR HARTELIJK!

U vindt hier de ParochieTarieven 2019 centraal    voor de parochie Heilige Augustinus.