8. Parochie Heilige Augustinus E-mailnieuwsbrief juli 2020

Beste lezers van onze nieuwsbrief,

Vakantietijd wordt ook wel komkommertijd genoemd. Er is vaak minder nieuws te melden.

Toch ontvangt u weer onze nieuwsbrief waarin u o.a. leest hoe wij omgaan met zang in onze kerken. Ook heeft Joost Jansen een prachtig Zonnelied voor u opgezocht.

Veel leesplezier en een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Gielens – van Bergen

Secretaresse Parochiebestuur

Centraal secretariaat Parochie Heilige Augustinus

Kerkwijk 44

5258 KC Berlicum

T: 073-503 1215 (ma t/m vrij 09.30 – 11.30 uur)

E: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl