Op zondag 29 november stond het Kerkkoor Loosbroek stil bij het feest van Cecilia. Een bijzonder jaar, want twee leden vierden – maar wat heet vieren in Coronatijd – hun 70 jarig lidmaatschap van het koor, te weten: Toon Bosch en Marinus van Helvoort. Tijdens de eucharistieviering werden zij met hun echtgenoten uitgenodigd naar voren te komen en werden de insignes opgespeld door voorganger pastor Frank van Roermund, uiteraard coronaproof! De voorzitster van het koor, Joke Roefs, feliciteerde hen als eerste en sprak haar bewondering uit voor deze zeer trouwe leden over al die jaren, waarna zij de echtgenoten, Iet en Dieneke, met medebestuurslid Riek Verwijst een boeket bloemen overhandigde, waarop applaus volgde. Toch was het een feestelijke viering, mede door de orgelklanken én zang van onze organist Dan Loredan.
Voordat pastor Frank de zegen gaf over de aanwezigen, sprak ook de voorzitter van de locatieraad, Cor Gloudemans, de jubilarissen toe. Hij schetste o.a. het tijdsbeeld van de jaren 50, toen Marinus en Toon lid werden van het knapenkoor o.l.v. de legendarische dirigent en organist Driek van den Braak. Een tijd, waarin de kerk nog een centrale rol vervulde in de samenleving en die in niets meer lijkt op de huidige tijd, maar deze jubilarissen zijn altijd trouw gebleven aan hun opdracht. Ook memoreerde Cor het feit dat beiden tot op hoge leeftijd actief zijn in het vrijwilligerswerk. Hij sprak de hoop uit dat corona geen afbreuk gaat doen aan de vitaliteit van onze kerkkoren; er mag immers al maanden niet meer worden gezongen. Normaal – zo zei Cor – had het kerkkoor vandaag een prachtig feest kunnen hebben, maar corona gooit ook hier roet in het eten. Zijn felicitaties en bewondering waren er niet minder om en hij onderstreepte dit met een passende attentie voor beide heren.