In de kerken van de H Augustinusparochie wordt in het Pinksterweekend op 5 juni gecollecteerd. Het is alleszins de moeite waard om mee te doen. Steek gewoon eens wat extra geld op zak om te doneren. 

Het gaat hier om de jaarlijkse actie voor steun aan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd in de strijd tegen onrecht en armoede. Twee van hen staan dit jaar voor het voetlicht.

Frans van Kranen
Frans is missionair werker in Natal in het noordoosten van Brazilië. Daar werkt hij voor de rechten van kinderen. Hij coördineert er twee opvanghuizen waar kinderen, die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst, een nieuw thuis vinden. Daar zorgen de zogeheten sociale moeders van de organisatie voor de opvang en de verzorging.

Dick Zwarthoed
Van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) kreeg Dick in 2021 financiële steun voor zijn verblijf in Nederland wegens malaria. Weer terug in Congo werkt hij aan een project een vakopleiding voor land- en tuinbouw en visserij. Een diploma biedt (straat)jongeren de kans om zelf hun dagelijks brood te verdienen.