VACATURES Bestuur

Het bestuur van de Parochie Heilige Augustinus houdt zich bezig met alle parochie-overkoepelende zaken. Hoofdonderwerpen gaan vooral over financiën (penningmeester), gebouwen, administratieve processen (secretaris) en personele zaken (vice-voorzitter). Dit pakken we op dit moment op met zijn drieën: Sebastiaan Franssen (penningmeester), Lisette Baltussen (secretaris) en ikzelf, Karin van der Heijden (vice-voorzitter). De oplettende lezer ziet dan dat “Gebouwen” niet terugkomt in onze portefeuilles. Dat klopt. In afwezigheid van een bestuurslid Gebouwen, neemt Lisette deze portefeuille waar. Ikzelf beheer naast Personele zaken ook de portefeuille “Communicatie”.

Maar dit alles kost veel tijd en wij hebben alle drie, naast een familieleven, ook een fulltimebaan. Dat maakt dat het, na 2 jaar met zijn drieën, inmiddels wel tijd wordt voor versterking. Eerdere pogingen ten spijt doen we nu een beroep op jou! Wat zoeken we?

Bestuurslid Communicatie: vind je het leuk om na te denken over communicatiestrategieën? Hoe benaderen we verschillende doelgroepen passend bij de ambities die we als parochie hebben? Hoe zorgen we dat de ambitie ‘1 parochie’ meer ondersteund wordt door communicatie? Welke communicatiemiddelen hebben we tot onze beschikking en hoe zetten we deze in? Hoe zorgen we voor centrale communicatie waarbij er nog steeds ruimte blijft voor de eigen lokale identiteit van onze geloofsgemeenschappen?

Bestuurslid Gebouwen: naast de kerken in de kernen van onze parochie bezitten we een aantal panden, begraafplaatsen en percelen. Dit ‘bezit’ moet beheerd en onderhouden worden. Dit doet het bestuurslid gebouwen samen met de leden uit de lokatieraden, waarbij je als bestuurslid de grote lijnen uitzet en de uitvoering ligt bij de locatieraden. Uitdagingen op dit moment zijn: verkoop Willibrorduskerk in Heeswijk Dinther, aanpassing van het Parochiehuis “De Rots” naar Energielabel C en voortdurende onderhoudsplannen van de 3 nog in gebruik zijnde kerken.

Als laatste hebben we de wens voor een bestuurslid Fondsenwerving. Omdat de inkomsten in een snel tempo achteruitgaan, zoeken we naar alternatieven om inkomsten te genereren. Hoe kunnen we op een creatieve en ludieke manier zorgen dat we meer inkomsten binnen krijgen om de activiteiten van de parochie te kunnen ondersteunen?

Tijdsbesteding voor alle functies: 1 keer per maand vergadert het bestuur op maandag avond (ong 2 uur). En verder is het aan jezelf hoeveel tijd je er aan besteed en afhankelijk van de zaken die op het moment spelen. Daarnaast hebben we een periodiek een representatieve taak, maar dat stemmen we onderling af tussen de bestuursleden.

Ken je iemand die goed past in een van de gevraagde functies? Tip ons dan!

Zie je voor jezelf een leuke uitdaging in een van deze functies of wil je eens een gesprek met een van ons 3? Of wil je een keer een vergadering bijwonen? Je bent van harte welkom!

Informatie: Karin: 06-23263037 of vicevoorzitter@parochieheiligeaugusinus.nl