De Nederlandse Bisschoppen hebben op 1 december 2021 een nieuw persbericht gepubliceerd aangaande belangrijke corona-maatregelen.

  • Per direct mogen er geen vieringen meer gehouden worden ná 17.00 uur, ook niet in het weekend.
  • Deze maatregel geldt ook voor Kerstmis. Dat betekent dat er dus op Kerstavond geen vieringen gehouden kunnen worden.
  • Per direct mogen er geen kerkelijke activiteiten gehouden worden ná 17.00 uur. Dus avondvergaderingen en andere avondbijeenkomsten zijn niet mogelijk.
  • Ik ga ervan uit dat dit dus ook geldt voor koorrepetities ’s avonds.
  • Alle overige maatregelen (zie mijn eerdere email daarover) blijven gelden.

Voor het persbericht, zie www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geen-vieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/

Hartelijke groeten,

Guido Dieteren