Op 20 december hebben de Nederlandse bisschoppen een verdere aanscherping van de coronamaatregelen voor R.-K. Kerk gepubliceerd.
De belangrijkste wijziging is dat er nu in vieringen maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn.
Dat geldt ook voor kerstmis.
Uitzondering zijn uitvaarten. Daarbij zijn maximaal 100 mensen toegestaan.
De kerststalbezichtigingen kunnen gelukkig gewoon doorgaan.
Zie verder: www.bisdomdenbosch.nl