Op Hemelvaartsdag – donderdag 26 mei – is er in de parochie één viering; dit jaar in Loosbroek. Traditiegetrouw is dit een Openluchtmis in het parochiepark en natuurlijk hoort daar het dauwtrappen bij, ofwel: voor dag en dauw opstaan om te voet naar deze viering te komen. Daarom begint de dienst al om 09.00 uur. Het dauwtrappen of ‘hemelvaren’ werd in de 19e eeuw gedaan, omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De mensen gingen zo vroeg wandelen omdat de kerkmis ook om negen uur begon en ze daarvoor terug moesten zijn. Het gebruik is echter terug te voeren naar de eerste eeuw na Christus. Waarschijnlijk ontstond het in de Germaanse tijd als onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.
Maar natuurlijk is op Hemelvaartsdag ook iedereen op de fiets of met de auto welkom in Loosbroek! Na afloop is er voor alle aanwezigen koffie of thee om gezellig na te buurten.
Pastor Frank van Roermund o.praem is de voorganger en het Kerkkoor zingt.