Op initiatief van paus Franciscus wordt vanaf dit jaar, op 25 juli, een Werelddag voor Grootouders en Ouderen gevierd. Hij zal telkens gehouden worden op de vierde zondag van juli, de liturgische herdenking van Joachim en Anna, grootouders van Jezus.
Het is een wat minder gekend aspect van dit pontificaat: de bijzondere aandacht die paus Franciscus heeft voor de ouder wordende medemens in onze samenlevingen. In heel wat publicaties en toespraken komt Franciscus hierop nochtans terug. Vaak heeft hij het daarbij in één beweging over de aandacht en zorg voor jongeren en die voor ouderen als twee zijden van dezelfde medaille. Bij de ontmoeting met de Sant’Egidio-gemeenschap in Trastevere, Rome, op 15 juni 2014 verwoordde Franciscus dat zo:
Een volk dat zijn ouderen niet beschermt en dat niet zorgt voor zijn jongeren, is een volk zonder toekomst, een volk zonder hoop.
De paus leeft mee met de ouderen, met hun leed, hun eenzaamheid en al hun beproevingen ten gevolge van de huidige pandemie. Hij ziet voor hen echter ook een taak bij de wederopbouw van de wereld van morgen en een roeping die onverkort blijft gelden: ‘Het is niet belangrijk hoe oud u bent, of u nog werkt of niet, of u alleen bent gebleven of een gezin heeft, of u jong of later met de jaren oma of opa bent geworden, of u nog zelfstandig bent of zorg nodig heeft, want er bestaat geen leeftijd om met pensioen te gaan betreffende de taak het evangelie te verkondigen, de taak de tradities aan de kleinkinderen door te geven. Wij moeten op weg gaan en vooral er op uit gaan om iets nieuws te ondernemen.’

De volgende voorbede kunt u opnemen in de dienst van zondag 25 juli aanstaande:
Wij bidden ook voor grootouders en ouderen op deze vierde zondag van juli die Paus Franciscus heeft uitgeroepen tot Werelddag van grootouders en ouderen: dat zij zich er steeds bewust van zijn dat zij een belangrijke taak kunnen vervullen bij de opvoeding van hun kleinkinderen en het uitdragen en voorleven van de  evangelische boodschap. Maar alle ouderen hebben de mooie taak om hun rijke leven door te geven aan volgende generaties; dat zij zich hier blijvend voor inspannen.