GOEDE WEEK IN DE AUGUSTINUSPAROCHIE

In deze tijd van Palmzondag naar Pasen willen wij u natuurlijk graag ontvangen in onze kerken. Hieronder vindt u een overzicht.

Palmzondag, zondag 10 april

Middelrode, 09.30 uur: Gezinsviering Palmzondag.

Woord-Communieviering.

Voorgangers: pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren.

Palmpasenstokken en zegening palmtakjes.

Loosbroek, 09.30 uur: Palmzondagviering.

Eucharistieviering. Voorganger: pastor Frank van Roermund.

Zegening Palmtakjes.

Dinther, 10.45 uur: Palmzondagviering.

Eucharistieviering. Voorganger: pastor Frank van Roermund.

Zegening Palmtakjes.

Boeteviering, dinsdag 12 april

Dinther, 19.00 uur: Boeteviering.

Voorganger: pastoor Joost Jansen.

Witte Donderdag, donderdag 14 april

Middelrode, 19.00 uur: Eucharistieviering.

Met handwassing en na afloop uitstelling Allerheiligste.

Voorgangers: pastoor Joost Jansen, pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren.

Goede Vrijdag, vrijdag 15 april

 Dinther, 15.00 uur: Kruisweg Gezinsviering.

Voorgangers: pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren.

Middelrode, 19.00 uur: Passieviering.

Voorganger: pastor René Janssen.

Loosbroek, 19.00 uur: Passieviering.

Voorganger: Martien van Boxmeer.

Paaszaterdag, zaterdag 16 april

Middelrode, 21.00 uur: Paaswake.

Eucharistieviering met wijding Paaskaars en wijding doopwater.

Voorgangers: pastor René Janssen, pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren.

Eerste Paasdag, zondag 17 april

Middelrode, 09.30 uur: Paasviering.

Woord-Communieviering.

Voorgangers: pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren.

Loosbroek, 09.30 uur: Paasviering.

Eucharistieviering. Voorganger: pastor René Janssen.

Dinther, 10.45 uur: Paasviering.

Eucharistieviering. Voorganger: pastor René Janssen.

Tweede Paasdag, maandag 18 april

Dinther, 10.45 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: pastor Frank van Roermund.

BETEKENIS VAN DE DAGEN VAN DE GOEDE WEEK

De Goede Week begint op Palmzondag en loopt uit op het driedaagse Paastriduüm. Dat begint op Witte Donderdag, wordt voortgezet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Hoogtepunt is de Paaswake op zaterdagavond en de Paasviering op Paaszondag.

Palm- en Passiezondag

Op de zondag vóór Pasen worden in de viering palmtakken gezegend. Dat herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op deze zondag wordt een eerste keer het hele passieverhaal gelezen. De tweede keer zal op Goede Vrijdag zijn.

Witte Donderdag

Het paastriduüm begint met de avondviering op Witte Donderdag. Dan gedenken we het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Hij geeft hen de opdracht om dit altijd te blijven doen om Hem te gedenken. Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de eucharistie en van het priesterschap. De viering is vermengd met droefheid. Het is de avond waarop Jezus door Judas verraden wordt in de Hof van Getsemane en gevangen genomen wordt.

Om te beklemtonen dat Witte Donderdag en Goede Vrijdag een eenheid vormen, wordt de eucharistieviering niet afgesloten met de wegzending en de zegen. In plaats daarvan is er een wake bij het Heilig sacrament dat naar een rustaltaar wordt gebracht. Het altaar wordt volledig leeggemaakt. Op deze avond waken we bij onze Heer. Zoals Hij eens aan zijn leerlingen vroeg om bij Hem te waken.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden en de kruisdood van Jezus. We bidden de kruisweg. In de namiddag of ’s avonds is er een bijzondere liturgie met de voorlezing van het passieverhaal volgens Johannes, de plechtige voorbede en de kruisverering.

Stille Zaterdag

Op deze zaterdag wordt herdacht dat het lichaam van Jezus rust in het graf en ziet de Kerk uit naar de verrijzenis van haar Heer. Er wordt geen liturgie gevierd. Wanneer de duisternis gevallen is, begint de Paaswake. De elementen van de Paaswake zijn: ontsteken van het vuur, waaraan de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken, lezingen uit het Oude Testament, waaronder het scheppingsverhaal en de uittocht uit Egypte, hernieuwing van de doopbeloften en eventueel de doop van dopelingen, viering van de verrijzenis in de proclamatie van het evangelie en de eucharistie.

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Zo maakte Jezus zijn belofte waar, dat Hij altijd bij ons zal blijven. De dood heeft nooit het laatste woord; het is een doorgang naar nieuw en eeuwig leven. Niet voor niets valt dit mooie feest in de lente, ontluiken van nieuw leven in de natuur.