Via het hierna toegevoegd PDF geeft het bestuur van onze Parochie Heilige Augustinus uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de (gesloten) Willibrorduskerk van Heeswijk.

Parochie Persbericht ontwikkeling Willibrorduskerk Heeswijk