Er is een plan voor de herontwikkeling van de Willibrorduskerk in Heeswijk- Dinther. Dit plan, van initiatiefnemer Groupcare, bestaat uit 41 woningen Het is gericht op starters en medioren/senioren. Het zijn 23 appartementen in de achtertuin van de huidige pastorie, 12 woningen in de Sint-Wilibrorduskerk en 6 woningen binnen het huidige Willibrorduscentrum. Gemeente Bernheze heeft een principeverzoek hiervoor goedgekeurd zodat er vervolgstappen gezet kunnen worden. De Parochie Heilige Augustinus en Groupcare gaven eerder aan dat er een participatietraject gestart zou worden in september 2022. Omdat er nog enige voorbereiding en inventarisatie nodig is van de Gemeente en Groupcare, kunnen wij op dit moment nog geen concrete datum communiceren voor een informatiebijeenkomst. Wij hopen over een niet al te lange termijn hiervoor een datum te kunnen geven. We houden u op de hoogte.