Diaconie in Dinther

Bezoekgroep

De zorg voor de zieken is een wezenlijk onderdeel voor een christelijke geloofsgemeenschap. Wie kent niet de verhalen van Jezus, waarin staat hoe Hij zich steeds bemoeid heeft met mensen die ziek of gehandicapt waren. Zo dient een parochie ook te zijn.
Een actieve ziekenbezoekgroep besteed in samenwerking met de Zonnebloem van harte aandacht aan alle zieken. Ook aan eenzame mensen, die niet zo gemakkelijk meer contacten kunnen onderhouden.
Heeft men behoefte aan een gesprek met een van de pastores, dan geeft de vrijwilliger dat door. Weet u iemand die bij ziekte of eenzaamheid aandacht nodig heeft. Laat het dan weten.
Wil men een gebed voor een ernstig zieke, dan dient men dat ook even door te geven.

Hulpdienst Lichtpunt

Vroeger was er in eigen land sprake van armenzorg door de kerken.
Geleidelijk is dit soort zorg van overheidswege gestructureerd en gefinancierd.
De verzorgingsstaat was een feit, maar de overheid trekt zich steeds meer terug.
Steeds meer mensen vallen tussen de wal en het schip. Zij behoeven aandacht en ondersteuning.
De kerken van Dinther, Heeswijk en Loosbroek hebben daarom samen de hulpdienst Lichtpunt opgericht. Mensen die het moeilijk hebben en die steun behoeven zijn niet altijd zo zichtbaar. Lichtpunt wil wel hulp bieden. Het gaat niet zozeer om geldelijke ondersteuning. Veeleer is het samen op zoek te gaan naar oplossingen.
De hulpdienst onderhoudt goede contacten met de gemeente Bernheze.
Ook verzorgt de hulpdienst de kerstpakkettenactie voor hen die het moeilijk hebben.
Heeft u hulp nodig?
Bel naar 06-50564738 of mail naar lichtpunt.hdl@hetnet.nl voor hulp.
Wilt u doneren? Het banknummer van Lichtpunt is
NL02 RABO 0126 9350 92  t.n.v Diaconie HDL te Heeswijk-Dinther.

Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

Deze werkgroep richt zich op de noden in de wereld. Dat gebeurt ieder jaar met zes acties: Garanhuns BraziliĆ«, Vastenactie, Pinksteractie, Miva, Wereldmissiezondag en Adventsactie.

 

Gilde Sint Barbara

Strikt genomen is het Sint-Barbaragilde uit Dinther geen kerkelijke diaconiegroep.
Het gilde heeft echter van oudsher een grote verbondenheid met de parochie.
Ondersteuning van parochieactiviteiten is voor het gilde een vanzelfsprekendheid.

 

Contactpersonen diaconie:


Lichtpunt
: pastoor Joost Jansen o.praem.

Bezoekgroep: Marijke Verhagen

MOV:  Ria van Hemmen