Werkgroepen en contactpersonen Dinther

Binnen geloofsgemeenschap Dinther zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief.
Deels ook in werkgroepen voor de Heilige Augustinusparochie als geheel.
Zij investeren daarvoor ‘pro Deo’ een deel van hun tijd.

Pastoraatsgroep

Met de taakvelden catechese, liturgie, diaconie, parochieopbouw en communicatie.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Locatieraad

Deze raad behartigt de zaken die de geloofsgemeenschap Dinther betreffen.
Contactpersoon: Mari van Zutphen (tijdelijk)

Ledenadministratie

Om samen kerk te zijn is een goede ledenadministratie van belang.
Contactpersoon: Ingrid Gielens

Parochieblad H.Augustinus

Om te weten wat er zoal in de parochie speelt verschijnt een parochieblad.
Contactpersoon: Jolanda van den Elsen

Website H.Augustinus

Voor de hele parochie  van belang voor actuele informatie.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Parochiesecretariaat

Tijdens het spreekuur bemensen enkele vrijwilligers het secretariaat.
Speciaal voor:

 • het opgeven van misintenties; liefst minimaal drie weken tevoren.
 • het tijdig maken van afspraken van datum en tijd voor:
  doopvieringen, huwelijksvieringen,
  jubileumvieringen en bijzondere vieringen
 • het opvragen van doopbewijzen
 • etc.
  Spreekuur: dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
  Telefoon: 06 24 37 06 25
  Contactpersoon: Ria van der Meijden

Werkgroepen catechese

Thema-avonden

Jaarlijks zijn er zes thema-avonden.
Contactpersoon: Willeke Romijn

Catechese vormt ook een onderdeel van:

 • Doopvoorbereiding
 • Eerste Communie
 • Vormsel
 • Huwelijksvoorbereiding


Werkgroepen vieringen

Planning vieringen

De planner draagt zorg voor het inroosteren van kosters, lectoren en collectanten.
Contactpersoon: Fred van den Berg

Kosters

De kosters zijn belast met praktische zaken van kerk en vieringen.
Contactpersoon: Fred van den Berg

Lectoren

Zij verzorgen in de vieringen de eerste lezing en de voorbede.
Contactpersoon: Fred van den Berg

Misdienaars en acolieten

Zij ondersteunen de priester tijdens de vieringen.
Contactpersoon: Marko Konings

Collectanten

Tijdens de zondagvieringen en bij bijzondere diensten wordt gecollecteerd.
Contactpersoon: Toon van Rijbroek

Doopvoorbereiding

Ouders van dopeling bereiden zich daarop gezamenlijk voor.
Contactpersoon: vacature

Kinderkerk

Het gaat om heel korte vieringen voor peuters en kleuters.
Contactpersoon: Isabel van Baal

Eerste Communie

Deze werkgroep geeft gestalte aan de voorbereiding op de Eerste Communie.
Contactpersoon: Karin van Lieshout

Vormsel

Jongeren uit groep 8 worden betrokken bij de keuze voor het geloof.
Contactpersoon: Diana Blanken

Huwelijksvoorbereiding

Tot de voorbereiding behoren gesprekken met de priester en een dag met een gastechtpaar.
Contactpersoon: pastoor Joost Jansen o.praem.

Avondwake

Een werkgroep verzorgt op de vooravond van het laatste afscheid een avondwake.
Contactpersoon: Maria van den Akker

Werkgroepen diaconie

Hulpdienst Lichtpunt

Vrijwilligers gaan samen met mensen op zoek naar oplossingen voor hulpvragen.
Contactpersoon: pastoor Joost Jansen o.praem.

Bezoekgroep

In samenwerking met de Zonnebloem worden zieke en eenzame mensen bezocht.
Contactpersoon: Marijke Verhagen

Missie, ontwikkeling en vrede (MOV)

Aandachtspunten zijn de landelijke acties en de actie voor Garanhuns in Brazilië.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Gilde Sint Barbara

Het gilde geeft gevolg aan hun opdracht ‘voor God, koning en vaderland’.
Contactpersoon: Ad Verhagen


Werkgroepen beheer en onderhoud

Bloemsiergroep

Deze groep zorgt ervoor dat er iedere dag bloemen in de kerk zijn.
Contactpersoon: mevrouw Annie Wijgergangs

Paramenten

Voor de zorg en het onderhoud van de gewaden en het kerktextiel.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Koperpoetsgroep

De leden van de koperpoetsgroep verzorgen het koper- en zilverwerk.
Contactpersoon: Wilma van Doorn

Kerkschoonmaak

Een werkgroep verricht alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Kerststalgroep

Enkele weken voor Kerstmis wordt ieder jaar een fraaie kerststal opgebouwd.
Contactpersoon: Toon van Rijbroek

Kerststalwachters

Gildebroeders maken extra openstelling voor een bezoek aan de kerststal mogelijk.
Contactpersoon: Jan van Gerwen

Groot Onderhoud Kerk (GOK)

Vaklui verrichten veel grotere en kleinere onderhoudsklussen in en rond de kerk.
Contactpersoon: Mari van Zutphen

Kerkhofcommissie

Het beheer van het kerkhof is in handen van de kerkhofcommissie.
Contactpersoon: Jo van Hemmen

Schoffelploeg

Onder leiding van de kerkhofcommissie zorgt deze groep voor het kerkhofonderhoud.
Contactpersoon: Piet van de Akker

Kledingactie

De opbrengsten van de kledinginzameling zijn voor Behoud Kerkgebouw Dinther.
Contactpersoon: Jo van Hemmen