In iedere viering wordt gebeden voor onze overledenen. Onze parochianen kunnen de misintenties voor hun dierbare overledenen opgeven bij hun secretariaat.
Onder het kopje van iedere geloofsgemeenschap in het parochieblad staat de bereikbaarheid ervan vermeld.

Wilt u graag weten voor wie er in onze parochie intenties zijn opgegeven dan verwijzen wij u graag naar weekblad ‘De Brug’. Het is mooi dat ‘De Brug’ iedere week weer de misintenties van de hele parochie in haar blad plaatst.

Jammer is wel dat aan de bezorging van ‘De Brug’ nogal wat mankeert. In Berlicum, Middelrode en Loosbroek verloopt het vrij aardig, maar in Heeswijk en Dinther wordt ‘De Brug’ niet of nauwelijks bezorgd.
Wij maken u er daarom op attent dat u daar zelf een exemplaar van steeds de nieuwste editie kunt halen in cc Servaes, de St Servatiuskerk, Paperpoint of Coop.