De parochie Heilige Augustinus houdt op 30 augustus 2020 in haar kerken een extra collecte voor MIVA. Vanwege Covid-19 staan daartoe mandjes achter in de kerk. Met 283 vervoers- en communicatiemiddelen hiep MIVA het afgelopen jaar vele pioniers. Tijdens deze jaarlijkse MIVA-collecte is er nu speciaal aandacht voor de “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”.
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya’s van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.
In dit schrijnende uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances.
Wij bevelen deze collecte van harte aan.