In september start ieder jaar weer het nieuwe pastorale werkjaar met een parochiedag, die beurtelings in een van de drie locaties van onze parochie plaats vindt. Dit jaar op 24 september in Heeswijk-Dinther. Een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk vormde het begin. Het voltallige pastoresteam, bestaande uit Frank van Roermund, Isabel van Baal en Guido Dieteren ging hierin voor. De viering werd met zang opgeluisterd door KBO-koor Cantando en de zeven vormelingen van dit jaar hadden hun inbreng als misdienaars en collectanten. Aan kindernevendienst namen vijf kinderen deel.

De parochianen uit de drie geloofsgemeenschappen konden elkaar na de viering ontmoeten in cc Servaes. Daar was de ontvangst met koffie, thee en een lekkere koek en een optreden van Koor Cantando o.l.v. Dan Loredan. Daarna kreeg met in een welkomstwoord namens de geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther uitleg over het verdere verloop van de dag. Mia van Doorn vertelde over Lichtpunt en de levensmiddelenkast in het portaal van de Sint Servatiuskerk. Kasper Hoenderdos nam de uitleg over schuldhulpmaatje en de presentatie over ‘Samen Servaes’ voor zijn rekening.

Na het programma in cc Servaes was er gelegenheid om de kerktoren te beklimmen, het museum in de toren te bezoeken, nader kennis te maken met IVN in hun ruimte in het knekelhuisje, in de Ontmoetingstuin te verpozen en zelfs om even te schaken.

 

Na deze activiteiten was er tot slot een broodjeslunch in cc Servaes, die zijn afronding kreeg met de gelegenheid voor een drankje. De organiserende locatieraad spreekt dank uit voor de ondersteuning van vele parochievrijwilligers, de vormelingen en hun ouders, de vrijwilligers van cc Servaes voor de keurige bediening en de belangstellende deelname van de parochianen op deze mooie ontmoetingsdag.