Beste mensen,

Mijn naam is René Janssen, ik ben 53 jaar oud, woon in Alkmaar en zal de komende jaren als pastor/priester actief zijn bij u in de Parochie Heilige Augustinus. Enkelen van u kennen mij misschien nog uit de tijd dat in de abdij van Berne in Heeswijk woonde waar ik in 1996 intrad bij de norbertijnen of uit de tijd dat ik mijn pastorale stage deed in de Johanneskerk in Veghel Zuid. In 2005 ben ik priester gewijd door Monseigneur G. de Korte. Ik heb echter in 2007 de abdij verlaten en ben bij defensie in Den Helder gaan werken als wiskundedocent in de opleiding voor de adelborsten en cadetten.

Enkele jaren geleden heb ik de wens uitgesproken om weer pastoraal actief te zijn als pastor/priester. Na meerdere gesprekken met betrokkenen van de abdij en het bisdom ‘s-Hertogenbosch is het licht voor mij op groen gezet. Ik hoop de komende jaren mijn huidige werk als wiskundedocent te kunnen combineren met mijn pastorale activiteiten. Concreet betekent dit dat ik voorlopig om de twee a drie weken van zaterdag tot en met maandag actief ben ik in de parochie voor de taakvelden liturgie en diaconie. Tot zover in vogelvlucht enkele gegevens om mij te kunnen plaatsen. Ik houd van wandelen en heb de afgelopen jaren heel wat kilometers afgelegd tussen mijn huis en het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo waar ik regelmatig op zondag de eucharistie meevier. Wandelen vertraagt, maakt mij stil en schept ruimte voor allerlei vormen van gebed en meditatie. Aandachtig leven met en voor anderen en de Ander geeft mij van die onverwachte geluksmomenten. Misschien is dat wel de reden dat ik het ouder worden als heel prettig ervaar, ondanks het lijden dat er nu eenmaal ook bij hoort. Ik ben blij katholiek en hoop in de komende tijd nader met u kennis te mogen maken.

Hartelijke groet,

Pastor René Janssen