Pastoraal Team

Pastoraatsgroep Augustinusparochie

De pastoraatsgroep van de Augustinusparochie bestaat uit de pastores:
pastoor Joost Jansen o.praem
pastor Frank van Roermund o.praem
pastor René Janssen o.praem
pastoraal werker Isabel van Baal

Daarnaast uit vertegenwoordigende leken:
Ria van Hemmen van der Heijden (Dinther)
Tilly van Lankveld-Bongers (Heeswijk)
Martien van Boxmeer (Loosbroek)
Ambtelijk secretaris/notulist is Ingrid Gielens-van Bergen

De pastores hebben wekelijks op maandag overleg over praktische zaken.
De voltallige pastoraatsgroep komt om de paar maanden bij elkaar.

De pastoraatsgroep werkt in vijf taakvelden. Daarachter staan de eerstverantwoordelijken

Liturgie Frank van Roermund en Martien van Boxmeer
Diaconie Tilly van Lankveld, Isabel van Baal en René Janssen
Catechese Isabel van Baal
Communicatie Joost Jansen en Ria van Hemmen
Parochieopbouw allen

De pastores zijn in alle locaties werkzaam.
Zij zijn bereikbaar via het (centrale) secretariaat (telefonisch of via email).

Pastor Frank van Roermund o.praem houdt wekelijks op maandag van 9.30 tot 11.30 pastoraal spreekuur op Parochiecentrum De Rots in Berlicum.

Joost Jansen                              Frank van Roermund                 Isabel van Baal                       René Janssen