Pastoraal Team

Het Pastoraal Team van de  Augustinusparochie bestaat uit professionals en vrijwilligers.
Samen met vele vrijwilligers en andere medewerkers zetten zij zich in voor onze parochie.

De leden van het Pastoraal Team zijn:

Joost Jansen o.praem pastoor en teamleider
Jeannette Dekker pastoraal assistent en vicevoorzitter (lid vanuit Heeswijk)
Isabel van Baal pastoraal werker
Martien van Boxmeer lid vanuit Loosbroek
Ria van Hemmen lid vanuit Dinther (tevens notulist)
Tilly van Lankveld lid vanuit Heeswijk

 

Het Pastoraal Team werkt met vijf taakvelden:

Catechese kartrekker: Isabel van Baal
Liturgie kartrekker: Joost Jansen o.praem
Diaconie kartrekker: Isabel van Baal
Parochieopbouw kartrekker: Isabel van Baal
Communicatie kartrekker: Joost Jansen o.praem.

• De speerpunten presentiepastoraat en jongeren worden bij alle taakvelden betrokken.

Dit betekent dicht bij de mensen blijven! En alle parochianen blijven betrekken bij de parochie.
Dus wat lokaal kan gebeuren, zal ook plaatsvinden in de vier geloofsgemeenschappen.
Wat echt centraal gedaan moet worden, wordt centraal opgepakt.

De pastores zijn in alle locaties werkzaam.
Zij zijn bereikbaar via het (centrale) secretariaat (telefonisch of via email).

Iedere eerste maandag van de maand vergadert het Pastoraal Team in Parochiecentrum De Rots.
Van elke vergadering wordt schriftelijk verslag gedaan aan het bestuur en aan elke locatieraad.

Pastor Frank van Roermund o.praem houdt wekelijks op maandag van 9.30 tot 11.30 pastoraal spreekuur op Parochiecentrum De Rots in Berlicum.

Joost Jansen o.praem.                      Frank van Roermund o.praem.         Isabel van Baal pastoraal werker