Pastoraal Team

Pastoraatsgroep Augustinusparochie

De pastoraatsgroep van de Augustinusparochie bestaat uit de pastores:
pastor Guido Dieteren
pastor Frank van Roermund o.praem
pastor René Janssen o.praem
pastor Isabel van Baal
                            

Daarnaast uit vertegenwoordigende leken:
Ria van Hemmen van der Heijden (Heeswijk-Dinther)
Tilly van Lankveld-Bongers (Heeswijk-Dinther)
Martien van Boxmeer (Loosbroek)

Ambtelijk secretaris/notulist is: vacature

De pastores hebben 3-wekelijks op maandag overleg over praktische zaken.
De voltallige pastoraatsgroep komt om de 6 weken bij elkaar.

De pastoraatsgroep werkt in vier taakvelden. Daarachter staan de eerstverantwoordelijken

Liturgie Frank van Roermund en Martien van Boxmeer
Diaconie Tilly van Lankveld en René Janssen
Catechese Isabel van Baal
Parochie opbouw Guido Dieteren en Ria van Hemmen

De pastores zijn in alle locaties werkzaam.
Zij zijn bereikbaar via het (centrale) secretariaat (telefonisch of via email).