ParochieTarieven 2023 H.Augustinus BMHDL

FORMULIER AANMELDEN KERKBIJDRAGE PHA

Als U een gift wilt doen aan de parochie ten behoeve van ondersteuning van mensen in een noodsituatie dan kan dat via een overschrijving van uw gift op rekeningnummer :  NL 02 RABO 0126935092 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Augustinus inzake DIACONIE.

Kerkhof Berlicum, Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek

Een plaats waar overledenen een laatste rustplaats krijgen. Een plaats waar respectvol en waardig mee wordt omgegaan. Een plek waar we gedenken, maar ook nabestaanden ontmoeten en het ondervonden leed samen kunnen delen.
Een plek waar vele namen geschreven zijn van familie, vrienden en bekenden. Vaak een foto erbij wat de herinnering aan iemand versterkt.
Vaak zegt men: “Ik heb geen nabestaanden die mijn graf kunnen onderhouden.  “Als u echter kiest voor een kruis en afdekplaat op het graf dan vergt dat echt geen onderhoud.
Om het graf heen zorgen vele vrijwilligers dat alles er netjes uitziet. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat cremeren veel meer toegepast wordt. De parochie heeft daarom in het verleden een urnenmuur ( columbarium) gebouwd. Ook dit is een plek die herinneringen oproept aan onze dierbare overledenen.
Er zijn ook urnengraven aanwezig. Kleiner dan de gewone graven, maar met identieke afdekplaten. Dit is ook een mogelijkheid om overledenen te kunnen blijven herinneren op het parochiekerkhof. 
In overleg kan een urn bijgeplaatst worden in het graf van een familielid.