Tarieven Parochie Heilige Augustinus

Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage, die gebruikt wordt voor het pastorale werk. Voor de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden. Maar ook voor vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor het onderhoud van de kerk en voor vieringen. Zo blijft het werk van de kerk mogelijk !

Tarieven 2020 centraal