Opening van het parochiecentrum op dinsdag 1 september 2020.  We zijn erg blij dat we per dinsdag 1 september het parochiecentrum van de parochie H. Augustinus weer open kunnen laten gaan. Met uitzondering van de koren kunnen alle werkgroepen weer gebruik maken van het centrum en het secretariaat zal weer open zijn op maandag t/m vrijdag van half 10 tot half 12. Weliswaar met enkele gebruiksaanwijzingen i.v.m. het coronavirus om er voor te zorgen dat het parochiecentrum veilig door iedereen bezocht kan worden. Van belang is om bewust de basismaatregelen te hanteren die iedereen inmiddels wel kent. Geen hand geven, minimaal 1,5 meter afstand en in je ellenboog hoesten of niezen, blijf thuis bij klachten en/of koorts  Op de deuren van alle ruimtes hangen korte instructies waar je op kunt letten om te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie voor alle bezoekers. In grote lijnen komt het er op neer, dat je bij binnenkomst in het parochiecentrum de hand-gel gebruikt om je handen te desinfecteren en dat je na gebruik van de ruimtes de vochtige reinigingsdoekjes gebruikt om tafels, stoelen e.d. te reinigen. Dat materiaal ligt klaar in de ruimtes. Maak zo weinig als mogelijk gebruik van het toilet. Indien nodig kan die uiteraard wel gebruikt worden met de vraag om de instructies rondom hygiëne op te volgen. Let vooral op dat we voldoende afstand houden van 1,5 meter. Met name goed opletten bij elkaar passeren in de hal en/of trap. Wacht zo nodig even in een andere ruimte.

Voor vergaderingen in de diverse ruimtes staan de tafels en stoelen zodanig dat er voldoende afstand is tussen de werkgroepsleden. Voor vergaderingen hoeft niet geregistreerd te worden.  Graag wel zo veel mogelijk de ruimte ventileren.

In de hal staan 3 stoelen, 1,5 meter uit elkaar. Dit is voor mensen die het secretariaat willen bezoeken, maar nog niet binnen kunnen omdat er al een bezoeker is. Mensen kunnen daar dan wachten.  Graag 1 bezoeker tegelijk ontvangen in de secretariaatsruimte.( alleen leden uit hetzelfde gezin kunnen met meerdere gezinsleden binnen zijn ). Om te zorgen voor een veilige afstand tussen bezoeker en gastvrouw hebben we het bureau verbreed door een ander bureau aan te schuiven.  De gastvrouw registreert de bezoekers met naam en telefoonnummer.

Als er vragen of problemen zijn kun je terecht bij de coördinator parochiecentrum: Petra van Rijsingen 06-21271389.  We verheugen ons op de mogelijkheden om elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. Namens bestuur, locatieraad en alle medewerkers parochiecentrum.

Petra van Rijsingen, coördinator Parochiecentrum