Preek op zondag 6 maart door pastor Frank van Roermund o.praem.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik me er maar moeilijk toe kon zetten een overweging te maken voor vandaag. Mijn hoofd zit vol van die vreselijke oorlog tegen Oekraïne. Alle andere gedachten vervagen daarbij, lijken zó onbelangrijk nu…

Ik had willen spreken over woestijnervaringen die iedere mens vroeg of laat meemaakt in zijn leven, over periodes dat alles mis lijkt te gaan, over periodes dat je je bezinnen moet over de vraag hoe nu verder, over al die heilloze verleidingen die zich in het leven aandienen en hoe daaraan weerstand te bieden. Maar in het licht van wat er nú gaande is verbleekt dit alles…

In het evangelie van zojuist hoorden we over de verleidingen waaraan Jezus bloot stond direct na zijn doop, voorafgaand aan zijn openbaar optreden. Wat we momentéél meemaken is een éigentijds voorbeeld van duivelse verleidingen: ‘De duivel voerde Poetin omhoog en toonde hem de Oekraïne. En de duivel sprak tot hem: ik zal u alle macht geven over dit heerlijke gebied… Als u in aanbidding voor mij neervalt zal dat alles van U zijn…’

Welnu, Poetin ís voor de duivel in aanbidding neergevallen en grijpt met bruut geweld naar de macht. Niet dé Russen, maar Póetin en de kliek rondom hem. Waarheid wordt verruild voor leugens. Steden worden platgebombardeerd. Mensen worden kapotgeschoten, uitgehongerd, op de vlucht gejaagd!

We zien het voor onze ogen gebeuren: Wie in aanbidding neervalt voor het kwaad verliest zijn menselijkheid.

‘Waar is God?’ is dan die eeuwenoude vraag als lijden goede mensen treft… Ík heb hierop geen antwoord, en ik ben bang dat niémand hierop een sluitend antwoord geven kan. Misschien mag de internationale verbroedering en eensgezindheid om de Oekraïners – voor zover mogelijk – te helpen een tástbaar teken heten van een collectief moreel bewustzijn dat het goede móet prevaleren boven kwaad, dat warmte en nabijheid móeten prevaleren boven onverschilligheid en haat. Zou dít misschien een zichtbaar teken zijn van Gods nabijheid te midden van alle ellende?

Laten we samen een minuut in stilte zijn…

Pastor Frank van Roermund o.praem.

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd, jaar C

Lezingen: Deuteronomium 26,4-10; Lucas 4,1-13