Preek op maandag 2 januari 2023: Dag na Nieuwjaarsdag

Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God

Op Nieuwjaarsdag, op de achtste dag van Kerstmis, het zogeheten octaaf van Kerstmis vieren we het hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God… Sommigen mensen vragen zich af wat deze titel nu eigenlijk betekent. Maar het wordt allemaal begrijpelijk als ik zeg dat deze titel éigenlijk iets wil zeggen over Jezus, haar Zoon.

Alle feestdagen rond Kerstmis zeggen ons iéts over hoe God zich aan ons, mensen, openbaart. En elke keer met een ander accent. In de Kerstnacht openbaart God zich in een arm en kwetsbaar kind, aan eenvoudige mensen, aan de herders in het veld, in de beslotenheid van een stal. In de dagmis van Kerstmis ligt het accent op de theologische doordenking van deze bijzondere geboorte, op de menswording – zoals dat heet – van het Woord van God. We lezen uit die prachtige proloog uit het Johannesevangelie. Volgende week, op het hoogfeest van Openbaring, wordt de bekendmaking van de geboorte van het Kerstkind verbreed tot de hele wereld. De wijzen uit het oosten vertegenwoordigen immers symbolisch alle volkeren op aarde.

En vandaag vieren we dan het Hoogfeest van Maria, Moeder van God. Zoals ik al zei, is die titel ‘Moeder van God’ in de eerste plaats een getuigenis over Jézus, haar Zoon. Immers, hiermee wordt gezegd dat in Jezus Gód zichtbaar wordt in een mens van vlees en bloed – zoals wij allemaal – maar in wie Gods Geest niet een beetje, maar ten vólle aanwezig is.

Het mag wel duidelijk zijn, dat Maria een uitzonderlijk belangrijke rol speelt in de Openbaring van God in Jezus, haar Zoon. Zij toont zich ontvankelijk voor Gods Woord, haar aangezegd door de aartsengel Gabriel, dat zij de Messias zou baren. En vandaag in het evangelie horen wij hoe Maria de woorden die de Herders van Gods engelen hadden gehoord in haar hart bewaart en overweegt. Opnieuw zijn het niet te bevatten woorden. En opnieuw leert zij hoe om te gaan met zulke woorden, namelijk door ze niét naast haar neer te leggen, maar ze te bewaren in haar hart en ze te overwegen.

Jammer genoeg is Jozef in de loop van de geschiedenis nogal in de schaduw gebleven. Onterecht eigenlijk, want ook Jozef speelt een grote rol in Gods openbaring in Jezus. Hij immers krijgt Godsopenbaringen in dromen: hij neemt Maria tot zijn vrouw – ondanks haar zwangerschap waaraan hij part nog deel had. Hij vlucht met Maria en Jezus naar Egypte om te ontsnappen aan de moordzucht van Herodes, en keert pas terug na diens dood om zich te vestigen in het veilige Galilea in plaats van het vijandige Juda. Dus: door gehoor te geven aan Gods woorden – tot hem gekomen in dromen – maakt Jozef de Messiaanse droom mogelijk.

Wat kunnen wij nu leren van Maria en Jozef, wat reikt deze rijke Kersttijd ons aan?

Wel: wees ontvankelijk voor wat God je zeggen wil: neem in de drukte van alle dag regelmatig momenten van rust en ontvang Gods woord in de stilte van je hart… Denk erover na, maar durf óók te drómen als Jozef. Heb vertrouwen dat je tot inzicht zult komen door de woorden te overwegen in je hart. En tot slot, laat Gods woorden vruchtbaar worden in je leven door ernaar te handelen.

Mooie voornemens – zou ik zo zeggen – voor het nieuwe jaar!

Ik wens u allen een Zalig Nieuwjaar!

Amen.

Door: pastor Frank van Roermund o.praem.

Lezingen: Numeri 6,22-27; Lucas 2,16-21