Beste kinderen en ouders/verzorgers,

Hierbij nodigen we jullie graag uit voor de gezinsviering van Parochie Heilige Augustinus op zaterdag 19 maart (LET OP: gewijzigde datum!!)

Om 19.00 uur in de kerk van Middelrode. Zoals de naam al zegt, zijn de vieringen toegankelijk voor het hele gezin!

Thema

Tijdens deze viering staan we stil bij de vastentijd, de 40-dagen tijd.

Zo wordt de tijd tussen Carnaval en Pasen genoemd.

Lezen

Vind je het leuk om tijdens de viering voor te lezen, meld je dan zo snel mogelijk aan bij Chantal (ChantalvanLith@outlook.com).

We mailen je tijdig de tekst zodat je kunt oefenen.

Familiekoor

Als je het leuk vindt om tijdens de viering mee te zingen kun je aansluiten bij het familiekoor.

Via Chantal kun je je hiervoor aanmelden,

maar je mag ook gewoon op 19 maart om 18.00 uur naar de kerk komen om mee te oefenen.

Iedereen mag meezingen, jong en oud!

We zien je graag met het hele gezin op 19 maart!!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Gezinsvieringen.

Uitnodiging gezinsviering 19-3-2022