Vanwege de coronamaatregelen kan de jaarlijkse gebedsdienst van Wereldgebedsdag  HDL op vrijdag 5 maart in Dinther dit jaar helaas niet plaatsvinden. In plaats daarvan is een alternatieve viering online te bekijken via You Tube – Wereldgebedsdag 2021 Vanuatu Rotsvast. De viering is beschikbaar van 25 februari  tot half maart.

De werkgroep Wereldgebedsdag HDL vraagt daarnaast om uw gebed bij de voorbede op zondag 7 maart tijdens de reguliere vieringen in de Hervormde kerk en de Servatiuskerk in Dinther en in de Antoniuskerk in Loosbroek. We bidden voor de vrouwen die dit jaar de inhoud van de dienst hebben gemaakt, vrouwen uit het land Vanuatu.

Vanuatu is een eilandenrijk in de Stille Oceaan, ten zuidoosten van Nieuw-Guinea en ten noordoosten van Australië.  In dit gebied woeden regelmatig orkanen en soms komt daar ook nog een tsunami (enorme vloedgolf) bij. Het is daarom wel te begrijpen, waarom het vrouwencomité van Vanuatu als thema van de dienst gekozen heeft voor ‘Rotsvast’, verwijzend naar de Bijbeltekst (Matheus 7, 24-27) over een stevig fundament voor je huis , waarin ‘huis’ symbool staat voor je leven en ‘fundament’ of ‘rots’ staat voor God. De vrouwen uit Vanuatu weten hoe het voelt als je huis, je bestaan, letterlijk onder je vandaan wordt gespoeld. Met het thema van deze Wereldgebedsdag willen zij ons laten zien dat zij dan, ondanks alles, toch vaste grond onder hun leven blijven voelen door hun rotsvaste geloof in God en zich daardoor liefdevol kunnen blijven inzetten voor hun medemensen.

Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving.

De werkgroep Wereldgebedsdag HDL beveelt deze online-viering van harte bij u aan!