Wereldmissiezondag
Op 23 oktober is het Missiezondag. Het is zaak in onze kerken tijdens de collecte op die dag royaal te geven voor de jaarlijkse campagne van Missio of uw bijdrage te storten op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Bosch.
Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk in Nairobi. Deze hoofdstad van Kenia met zijn 7,5 miljoen inwoners blijft maar groeien door de dagelijkse toestroom van mensen op zoek naar werk en een betere toekomst. Op slechts 6% van de oppervlakte van de stad leeft zo’n 60% van de stadsbevolking in meerdere grote sloppenwijken, de slums. Naar schatting een half miljoen mensen wonen hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De meeste mensen die hier leven willen maar één ding: weg. De ‘Zusters van Jezus’ en de ‘Missionarissen van Yarumal’ blijven. Daar ondersteunen zij arme gezinnen, oudere, kinderen en jeugd en doen zij hun pastorale werk.