Beste medeparochiaan,
Zoals u misschien gemerkt heeft, is pastor Guido Dieteren al enige tijd afwezig in onze parochie.

Half oktober is pastor Guido totaal onverwacht opgenomen in het ziekenhuis vanwege acuut nierfalen. Daar is gebleken dat Guido de ziekte van Kahler heeft. Dit is een vorm van beenmergkanker. Gelukkig is dit goed te behandelen.

Daartoe ontvangt Guido de komende periode diverse chemokuren.

Tijdens deze chemokuren is Guido slechts beperkt beschikbaar voor het pastorale werk. Bovendien zal dit zoveel mogelijk ‘op afstand’ dienen te gebeuren. Het voorgaan in vieringen of aanwezig zijn bij grotere groepen mensen is voor Guido gedurende deze periode helaas niet mogelijk.

De verwachting is dat Guido vanaf Pasen weer volledig beschikbaar zal zijn als pastor in onze Augustinusparochie.

Wij wensen Guido en zijn vrouw veel kracht toe in deze komende periode.

 

Het parochiebestuur en het pastoresteam van de Augustinusparochie