Wanneer:
22 oktober 2023 @ 09:30 – 10:30
2023-10-22T09:30:00+02:00
2023-10-22T10:30:00+02:00

MIDDELRODE

Zondag 22 oktober 9.30 uur Eucharistieviering  Wereldmissiedag

Voorganger: Pastor Frank van Roermund.     Zang: St. Petruskoor

 

Gebedsintenties:

Adrianus Steenbergen en Maria de echtgenote, en de kinderen Bertha en Toon;

Wim en Toos van Doorn-Swanenberg.

 

BERLICUM/ ZORGCENTRUM BERLERODE

Maandag  23 oktober 10.30 uur Eucharistieviering,Voorganger: Pastor Frank van Roermund.

 

Maandag 23 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed in de Rots.

Zondag 29 oktober is er een gezamenlijke viering om 10.00 uur in Loosbroek vanwege Augustinuszondag en tevens presentatie van de communicantjes.

 

Mededeling voor de gehele H. Augustinusparochie

Het parochiesecretariaat van Berlicum/Middelrode is geopend op MAANDAG en DONDERDAG van half 10 tot half 12.
De mail wordt 3x per week gecheckt en beantwoord. berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
In dringende gevallen kan er gebeld worden naar 073-5031215

Berlicum/Middelrode: Op donderdag 2 november vieren we Allerzielen. We gedenken dan al onze dierbare overledenen maar speciaal diegene die in het afgelopen jaar zijn overleden.  Aanvang viering 19.00 uur.

Collecte op Wereldmissiezondag

Libanon was voor christenen lange tijd een veilige haven. Het was het enige land in het Nabije Oosten waar geen staatsgodsdienst is. Maar de laatste jaren en vooral na de explosie in de haven van Beiroet in 2020 is het land van de ceders in een ongekende crisis beland. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. Overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land, onder wie veel christenen.
De christenen in Libanon voelen het als een opdracht daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven. Zij hebben onze hulp nodig. Daarom is er vandaag een extra collecte voor de christenen in Libanon. 
Op 22 oktober is daartoe een collecte in de kerken van de Parochie Heilige Augustinus. Steek hiervoor wat extra geld op zak of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand.