Skip to main content

Diaconie in Heeswijk-Dinther

Bezoekgroep

De zorg voor de zieken is wezenlijk voor een christelijke geloofsgemeenschap.
Onze actieve ziekenbezoekgroep besteedt in samenwerking met de Zonnebloem van harte aandacht aan alle zieken en ook aan eenzame mensen.
Heeft men behoefte aan een gesprek met een van de pastores, dan geeft de vrijwilliger dat door. Weet u iemand die bij ziekte of eenzaamheid aandacht nodig heeft. Laat het dan weten.
Als u een gebed wilt voor een ernstig zieke, geef dat dan even door.

Hulpdienst Lichtpunt

Steeds meer mensen vallen tussen de wal en het schip. Zij behoeven aandacht en ondersteuning.
De kerken van Heeswijk-Dinther en Loosbroek hebben daarom samen de hulpdienst Lichtpunt opgericht. Mensen die het moeilijk hebben en die steun nodig hebben zijn niet altijd zo zichtbaar. Lichtpunt wil hen hulp bieden. Het gaat niet zozeer om geldelijke ondersteuning. Veeleer is het samen op zoek te gaan naar oplossingen.
De hulpdienst onderhoudt goede contacten met de gemeente Bernheze.
Ook verzorgt de hulpdienst de kerstpakkettenactie voor hen die het moeilijk hebben.
Heeft u hulp nodig?
Bel naar 06-50564738 of mail naar lichtpunt@parochieheiligeaugustinus.nl voor hulp.
Wilt u doneren? Het banknummer van Lichtpunt is
NL02 RABO 0126 9350 92  t.n.v Diaconie HDL te Heeswijk-Dinther.

Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)

Deze werkgroep richt zich op de noden in de wereld. Dat gebeurt ieder jaar met vijf acties: Vastenactie, Pinksteractie, Miva, Wereldmissiezondag en Adventsactie.

Gilde Sint Barbara en Gilde Sint-Willebrordus

Strikt genomen is een gilde geen kerkelijke diaconiegroep.
Het gilde heeft echter van oudsher een grote verbondenheid met de parochie.
Ondersteuning van parochieactiviteiten is voor het gilde een vanzelfsprekendheid.

Contactpersonen diaconie

  • Lichtpunt:
    Mia van Doorn, Pauline Suiker
  • Bezoekgroep:
    MarijkeVerhagen
  • MOV:
    Ria van Hemmen