Skip to main content

Diaconie in Berlicum/Middelrode

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

De diaconiewerkgroep van de parochie heeft momenteel vijf leden en zij werkt naar aanleiding van de 7 werken van barmhartigheid.

  • De hongerigen te eten geven
  • De dorstigen voorzien van drinken
  • De naakten kleden
  • De vreemdelingen herbergen
  • De zieken verzorgen
  • De gevangenen bezoeken
  • De doden begraven

Wat de diaconiegroep zoal doet

In de maand december zamelen we op twee zaterdagen op het winkelplein levensmiddelen in waarmee kerstpakketten samengesteld worden voor mensen in de gemeente Sint-Michielsgestel die tijdelijk of langdurig door omstandigheden minimaal te besteden hebben. Deze actie is in samenwerking met de Vincentiusvereniging gemeente Sint-Michielsgestel. Kijk voor meer informatie op: www.vincentiusgestel.nl/nieuws of op Facebook.

In de vastentijd voeren we actie in samenwerking met de Bisschoppelijke Vastenactie voor speciale projecten in landen waar de nood heel hoog is. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten geweest voor Kenia, Brazilië, Sri Lanka, India. Vaak ondersteunend voor plaatsgenoten die zelf een project gestart zijn, waardoor de betrokkenheid voor het doel optimaal is.

Soms wordt er een beroep gedaan op het charitasfonds als mensen door andere instanties niet geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld voor vervanging van fiets, wasmachine, meubels. Op dit moment hebben we geen directe contacten met mensen met een verblijfstatus die in het dorp wonen. In het verleden is er wel indirecte hulp geboden.

Als U een gift wilt doen aan de parochie t.b.v. ondersteuning van mensen die een beroep doen op de parochie dan is dit het nummer: NL 02 RABO 0126935092 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Augustinus inzake Diaconie.

De ziekenbezoekgroep geeft aandacht aan zieken, ouderen en eenzamen. Zij bezoeken thuis, in ziekenhuis of verzorgingshuizen. Iedere maand krijgt iemand die het goed kan gebruiken het bloemetje van de maand bezorgd.
Met de tweemaandelijkse schrijfactie van Amnesty willen we aandacht geven aan gevangenen.
Door de avondwake werkgroep en de uitvaarten is er aandacht voor de overledenen en de nabestaanden.
Ook wordt er in de advent aandacht gevraagd voor gevangenen, vluchtelingen en asielzoekers en voor het omgaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt.