Skip to main content

Gebouwen Heeswijk-Dinther

Sint Servatiuskerk

De Sint Servatiuskerk is het hoogste bouwwerk van de gemeente Bernheze, een baken in het landschap. Het is, sinds 1 januari 2022 de kerk van de geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther. .
Men komt er om te bidden, troost te ontvangen en te vieren. Daarom staat de deur van de kerk overdag altijd open.
De kerk is tussen 1877 en 1879 gebouwd naar ontwerp van de architect J.Werten. Het is een bakstenen kruiskerk in de neogotische stijl. De kerk ligt fraai in de langgerekte beekdalnederzetting Dinther.

Pastorie Dinther

De pastorie vormt samen met de kerk en het cultureel centrum een drie-een-heid.
Het gebouw is ongeveer even oud als de kerk en is eertijds gebouwd als woonhuis voor de pastoor.
Pater Wim van Meijgaarden sss. was tot 1 mei 2009 de laatste bewoner.
Per 1 maart 2015 biedt Buro Lima op deze locatie begeleiding aan iets meer zelfredzame kinderen met een beperking.

Cultureel centrum Servaes

Cultureel Centrum Servaes is gebouwd op de plaats van de oude kerk. Het gebouw heeft jarenlang dienst gedaan als kleuterschool en parochiehuis.
De bestemming als Cultureel Centrum is ontstaan omdat de gemeenschap Dinther behoefte had aan ruimte en een neutrale locatie voor verenigingen en groepjes mensen voor activiteiten en ontmoeting. Het gebouw bevindt zich tussen kerk en pastorie. (informatie: www.ccservaes.nl )

Knekelhuisje

Tussen de kerk en het cultureel centrum staat iets naar achteren een klein gebouwtje.
Het is een knekelhuisje, dat nog dateert van vóór de bouw van de kerk.
Vroeger werd het gebruikt voor het bewaren van beenderen van overledenen, die werden gevonden bij het delven of ruimen van graven.
Momenteel is het in gebruik als informatiecentrum Beekdal de Aa en voor opslag.

Heilig Hartbeeld

Op Den Dolvert staat een Heilig Hartbeeld. Het is door dankbare parochianen in 1927 opgericht bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de zeereerwaarde heer J. der Kinderen als pastoor van de parochie Sint Servatius te Dinther.

Kruisbeeld Gouverneursweg

Het kruisbeeld dateert uit 1936. Het is meerdere keren gerestaureerd, steeds door parochianen. Het staat op particuliere grond en het wordt onderhouden door particulieren.

Kerk en Pastorie Heeswijk

De H. Willibrorduskerk is aan de eredienst onttrokken en er wordt een nieuwe bestemming voor gezocht. De pastorie met tuin is overdag in gebruik als kinderdagverblijf.

Cultureel Centrum “Willibrordcentrum Heeswijk”

Vroeger in gebruik als parochiehuis. Momenteel broodnodig voor het huisvesten van allerlei verenigingen uit Heeswijk-Dinther en allerlei instanties. ( informatie: www.willibrordcentrum.nl )