Skip to main content

Koor

De geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode beschikt over een gemengd koor. Het repertoire is veelzijdig. Naast meerstemmige Nederlandse missen zingen de koren o.a. ook Mozart en Haydn. Liederen uit Gezangen voor Liturgie worden aangevuld met andere mooie liederen. Het koor ondersteunt de eucharistievieringen en/of de woord- en gebedsvieringen. De uitvaartdiensten, jubileumvieringen en de huwelijksmissen worden gezongen door de op die dag beschikbare leden. Het koor heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis en haar eigen karakter. Ze draagt op eigen manier toe bij dat de vieringen een bijzondere beleving zijn.

Het Gemengd Koor Middelrode is in 2022 opgehouden te bestaan

Het Gemengd Koor Berlicum Sint Petrus in Berlicum  repeteert elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het parochiecentrum “De Rots”.
Organist: Willem Hörmann. Dirigent: Vincent Las