Skip to main content

Communie

Deelname aan de eucharistie, ook wel de communie genoemd, is de tweede stap op weg naar volledig lidmaatschap van de katholieke kerk.

De voorbereiding op de Eerste Communie – vindt plaats wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten. Via de scholen binnen onze parochie en het parochieblad ontvangen (de ouders) van de kinderen een uitnodiging voor de informatieavond.  Deze avond vindt meestal plaats in september of oktober. Met verhalen, spelvormen, gesprekjes, knutselwerk en deelname aan gezinsvieringen gaan de kinderen op weg naar het moment waarop ze voor de eerste keer mogen deelnemen aan de eucharistie. De voorbereiding voor de communicanten vindt parochiebreed plaats.  De viering van de Eerste Heilige Communie vindt meestal plaats in mei of juni in de kerk van Heeswijk-Dinther
Naast de bijeenkomsten voor de kinderen worden ook bijeenkomsten voor de ouders georganiseerd, waarbij ze met elkaar in gesprek gaan over geloof en geloofsopvoeding. Meer informatie en aanmelding voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kan via het parochiesecretariaat.