Skip to main content

Bestuur

Parochiebestuur

Het pastoraal beleid vraagt om een goede organisatie en een aantal centrale voorzieningen. Het is aan het parochiebestuur om deze te realiseren. Het parochiebestuur werkt daarbij vanuit het beleidsplan “Spoorboekje 2022-2024”.

Ter ondersteuning van de verantwoordelijkheden van het parochiebestuur zijn er locatieraden ingesteld. De locatieraad organiseert op basis van het “Huishoudelijk reglement 2018”.  Alles ter zake de praktische gang van zaken van de locatie, te weten: de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw, kleine eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en het organiseren van het vrijwilligerswerk ter plaatse met betrekking tot deze praktische zaken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het parochiebestuur.

Het parochiebestuur vergadert iedere maand.

Voor vragen kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat,  secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

Ook voor algemene vragen aan het bestuur of de locatieraden kunt U mailen met het parochie secretariaat !

Jaarlijks presenteert de parochie haar jaarverslag. Het meest actuele kan hieronder gelezen worden:

Bestuursleden

Voorzitter:

Administrator Joost Jansen o.praem

Verantwoordelijk voor:

Relatie bisdom en externe partijen parochie; relatie abdij; Eindverantwoordelijk gehele parochie

Vice-voorzitter:

Vacature.

Verantwoordelijk voor:

Werkgeverszaken

Secretaris:

Clemens Regout

Verantwoordelijk voor:

Secretariaat; Archief

Penningmeester:

Christa Neefjes

Verantwoordelijk voor:

Financiën

Namens het pastoresteam zit de teamleider bij de vergadering.

Pastor Guido Dieteren

Verantwoordelijk voor:

Pastoresteam en alle pastorale zaken

Bestuursleden vacatures

Bestuurslid Gebouwen:

Vacature

Verantwoordelijk voor:

Beheer en onderhoud van gebouwen

Bestuurslid Communicatie:

Alexander Nelissen

Verantwoordelijk voor:

Alle communicatiekanalen en middelen binnen de parochie

Bestuurslid Automatisering:

Vacature

Verantwoordelijk voor:

Project implementatie Docbase en Exact Online