Skip to main content

Werkgroepen en contactpersonen Heeswijk-Dinther

Binnen geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther zijn veel vrijwilligers actief.
Deels werken zij ook in werkgroepen voor de Heilige Augustinusparochie als geheel.

Pastoraatsgroep

Met de taakvelden catechese, liturgie, diaconie, parochieopbouw en communicatie.
Contactpersoon: vacature

Locatieraad Heeswijk-Dinther

Deze raad behartigt de zaken die de geloofsgemeenschap Heeswijk-Dinther betreffen.
Contactpersoon: Jasper Leerssen

Ledenadministratie

Om samen kerk te zijn is een goede ledenadministratie van belang.
Contactpersoon: vacature/ Dirk van Esch

Parochieblad H.Augustinus

Om te weten wat er zoal in de parochie speelt verschijnt een parochieblad.
Contactpersoon: Jolanda van den Elsen

Website H.Augustinus

Voor de hele parochie van belang voor actuele informatie.
Contactpersonen: Ria van Hemmen en Hans van Sleuwen

Parochiesecretariaat

Tijdens het spreekuur bemensen enkele vrijwilligers het secretariaat.
Speciaal voor:

Werkgroepen catechese

Catechese vormt een onderdeel van:

  • Doopvoorbereiding
  • Eerste Communie
  • Vormsel
  • Huwelijksvoorbereiding

Werkgroepen vieringen

Planning vieringen

De planner draagt zorg voor het inroosteren van kosters, lectoren en collectanten.
Contactpersoon: Fred van den Berg

Kosters

De kosters zijn belast met praktische zaken van kerk en vieringen.
Contactpersoon: Fred van den Berg

Lectoren

Zij verzorgen in de vieringen de eerste lezing en de voorbede.
Contactpersoon: Fred van den Berg

Misdienaars en acolieten

Zij ondersteunen de priester tijdens de vieringen.
Contactpersoon: Ronald Dortmans

Collectanten

Tijdens de zondagvieringen en bij bijzondere diensten wordt gecollecteerd.
Contactpersoon: Toon van Rijbroek

Doopvoorbereiding

Ouders van dopeling bereiden zich daarop gezamenlijk voor.
Contactpersoon: vacature

Kinderkerk

Het gaat om heel korte vieringen voor peuters en kleuters.
Contactpersoon: pastor Isabel van Baal

Gezins- en Regenboogviering

Contactpersoon: Monika Tomola

Eerste Communie

Deze werkgroep geeft gestalte aan de voorbereiding op de Eerste Communie.
Contactpersoon: Brenda van Doorn

Vormsel

Jongeren uit groep 8 worden betrokken bij de keuze voor het geloof.
Contactpersoon: Diana Blanken

Huwelijksvoorbereiding

Tot de voorbereiding behoren gesprekken met de priester en een dag met een gastechtpaar.
Contactpersoon: vacature

Avondwake

Een werkgroep verzorgt op de vooravond van het laatste afscheid een avondwake.
Contactpersoon: vacature

Werkgroepen diaconie

Hulpdienst Lichtpunt

Vrijwilligers gaan samen met mensen op zoek naar oplossingen voor hulpvragen.
Contactpersoon: Mia van Doorn, Pauline Suiker

Bezoekgroep

In samenwerking met de Zonnebloem worden zieke en eenzame mensen bezocht.
Contactpersoon: Marijke Verhagen

Missie, ontwikkeling en vrede (MOV)

Aandachtspunten zijn de landelijke acties.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Gilde Sint Barbara Dinther/ Sint. Willebrordusgilde Heeswijk

De gildes geven gevolg aan hun opdracht ‘voor God, koning en vaderland’.
Contactpersoon Dinther: Ad Verhagen; Contactpersoon Heeswijk: Jan Schakenraad

Werkgroepen beheer en onderhoud

Bloemsiergroep

Deze groep zorgt ervoor dat er iedere dag bloemen in de kerk zijn.
Contactpersoon: Annie Wijgergangs

Paramenten

Voor de zorg en het onderhoud van de gewaden en het kerktextiel.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Koperpoetsgroep

De leden van de koperpoetsgroep verzorgen het koper- en zilverwerk.
Contactpersoon: Wilma van Doorn

Kerkschoonmaak

Een werkgroep verricht alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden.
Contactpersoon: Ria van Hemmen

Kerststalgroep

Enkele weken voor Kerstmis wordt ieder jaar een fraaie kerststal opgebouwd.
Contactpersoon: Toon van Rijbroek

Kerststalwachters

Gildebroeders maken extra openstelling voor een bezoek aan de kerststal mogelijk.
Contactpersoon: Jan van Gerwen

Groot Onderhoud Kerk (GOK)

Vaklui verrichten veel grotere en kleinere onderhoudsklussen in en rond de kerk.
Contactpersoon: Mari van Zutphen

Kerkhofadministratie Dinther

Het beheer van het kerkhof is in handen van de kerkhofcommissie.
Contactpersoon: Mathja Ketelaars

Kerkhof onderhoud Dinther

Onder leiding van de kerkhofcommissie zorgt deze groep voor het kerkhofonderhoud.
Contactpersoon: Jo van Hemmen

Kerkhof administratie Heeswijk

Contactpersoon: Dirk van Esch

Kerkhof onderhoud Heeswijk

Contactpersoon: Ben v.d. Heijden

Kledingactie

De opbrengsten van de kledinginzameling zijn voor “Stichting Behoud kerkgebouw Dinther”.
Contactpersoon: Jo van Hemmen

Beheer Mariakapel Heeswijk

Contactpersoon: Theo van Heijnsbergen

Organisatie rondbezorgen parochieblad Dinther

Contactpersoon: Wilma van Doorn