Skip to main content

Vormsel

Het derde moment op weg naar volledige deelname aan de katholieke kerk is het sacrament van het Heilig Vormsel. Het is een bewuste keuze van de jongere om zijn/ haar doop te bevestigen. In onze parochie bieden we een gezamenlijke voorbereiding op het Vormsel aan vanaf halverwege groep 8. Deze voorbereiding duurt ongeveer een jaar.

Met leeftijdgenoten uit onze parochie bereiden de jongeren zich voor op dit sacrament. Hierbij worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Deze starten vaak met het bijwonen van de weekendviering door het gehele gezin, waarna de vormelingen (soms met hun ouders) samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten worden, door middel van verhalen creativiteit en gesprekken, de vormelingen voorbereid op het Vormsel.

Omdat het vormsel een keuze betekent voor de rest van het leven wordt in het programma een maatschappelijke component ingebouwd. De jongeren worden uitgenodigd zich op vrijwillige basis kort in te zetten voor diaconale activiteiten.

Meer informatie en aanmelding voor de vormselvoorbereiding kan via het parochiesecretariaat.