De parochie H. Augustinus dicht bij u.

Vanaf 2017 verenigt de Heilige Augustinus parochie vier voormalige parochies te weten:

  • de parochie St. Norbertus in Berlicum/Middelrode met de Sacramentskerk
  • de parochie St. Servatius in Dinther met de St. Servatiuskerk
  • de parochie H. Willibrordus in Heeswijk met de H. Willibrorduskerk
  • de parochie St. Servatius in Loosbroek met de St. Antonius van Padua kerk.

De kerk van Heeswijk is inmiddels buiten gebruik en de locaties Dinther en Heeswijk zijn per 1 januari 2022 samengevoegd tot de locatie Heeswijk-Dinther. De parochie  omvat een groot grondgebied en ligt in twee gemeenten, St. Michielsgestel en Bernheze.
Omdat wij dichtbij en voor iedereen herkenbaar willen zijn heeft elke locatie een eigen plek op deze website.