Skip to main content

Uitvaart

Als een dierbaar iemand in uw familie sterft, komen naast alle verdriet vele vragen op u af. Diepere vragen over het mysterie van leven en dood, maar ook praktische vragen. Bij alle verdriet moet u in korte tijd zorgen voor de tekst van rouwbrief en gedachtenisprentje, voor de overlijdensadvertentie in de krant, voor het bijeenzoeken van adressen en voor het schrijven van de enveloppen.

Het is belangrijk de uitvaart van uw dierbare goed voor te bereiden en met uw familie te bespreken. Hoe kunt u het beste recht doen aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf?

Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een dienst in de kerk (naast uitvaart ook avondwake) of in een gemeenschapshuis of crematorium. U kunt als familie een eigen inbreng hebben in de avondwake en de uitvaartdienst. Bespreek met de pastor wat haalbaar en liturgisch gepast is.

Hoe te handelen?

Indien u bij een afscheid ondersteuning wenst vanuit de geloofsgemeenschap is het belangrijk zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de parochie (eventueel door tussenkomst van de begrafenisondernemer). De parochie is bereikbaar via het (centrale) secretariaat.

Als u een avondwake wenst, zal het parochiesecretariaat de coördinator van de avondwakegroep informeren. Deze neemt vervolgens rechtstreeks contact met u op en maakt verdere afspraken. Vrijwilligers van de werkgroep avondwake zullen u bezoeken om deze viering samen met u voor te bereiden.

Bij de uitvaart gaat een lid van het pastorale team voor. Zij hebben de taken hiervoor verdeeld: elke week heeft één van de leden de verantwoordelijkheid voor de uitvaarten. Na een week wordt gewisseld.

De uitvaarten worden in principe vormgegeven als een woord- en gebedsdienst. Indien ook gekozen wordt voor het delen van het brood, kan dit door de pastoraal werkers gebeuren in een woord- en communieviering. Door de priesters kan dan een eucharistieviering worden gehouden. Beide zijn volwaardige afscheidsdiensten die in het kerkgebouw plaatsvinden. Aan beide wordt evenveel zorg besteed. Naar uiterlijke vorm lijken ze op elkaar.

Indien u kiest voor een kerkelijke uitvaart, komt de pastor op bezoek om gezamenlijk de uitvaartdienst voor te bereiden. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de viering en over de persoon, het leven en het sterven van de overledene. Het draagt bij aan een waardig afscheid.

Voor de muzikale ondersteuning van een uitvaart beschikt elke locatie over een koor. Op verzoek kan ook gesproken worden over eigen muzikale invulling.

Uitvaarten beginnen in de parochie om 10.30 uur. Afwijken hiervan is alleen mogelijk na overleg met de parochie.

BEGRAAFPLAATSEN IN ONZE PAROCHIE:

Door onderstaande regel aan te klikken, leest U alles over de mogelijkheden en de regels bij de keuze voor een van de begraafplaatsen ( Berlicum, Middelrode, Dinther, Heeswijk, Loosbroek ).

Een kerkhof is een plaats waar overledenen een laatste rustplaats krijgen. Een plaats waar respectvol en waardig mee wordt omgegaan. Een plek waar we gedenken, maar ook nabestaanden ontmoeten en het ondervonden leed samen kunnen delen. Een plek waar vele namen geschreven zijn van familie, vrienden en bekenden. Vaak een foto erbij wat de herinnering aan iemand versterkt. Vaak zegt men: “Ik heb geen nabestaanden die mijn graf kunnen onderhouden. “Als U echter kiest voor een kruis en afdekplaat op het graf dan vergt dat echt geen onderhoud”. Om het graf heen zorgen vele vrijwilligers dat alles er netjes uit ziet. Cremeren wordt momenteel veel meer toegepast. De parochie heeft daarom in het verleden urnenmuren (columbarium) gebouwd. Ook dit is een plek die herinneringen oproept aan onze dierbare overledenen. Er zijn ook urnengraven aanwezig. Kleiner dan de gewone graven maar met dezelfde afdekplaten. Dat is ook een mogelijkheid om overledenen te kunnen blijven herinneren op het parochiekerkhof. In overleg kan een urn worden bijgeplaatst in het graf van een familielid.