Skip to main content

Werkgroepen

Acolieten

De geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode heeft geen volwassen acolieten. Bij een uitvaartdienst in Middelrode helpen de uitvaartkoster en de kruisdrager om alles netjes te laten verlopen.

Beheercommissie

Onderhoud:net als in huis ontstaan er in en om de gebouwen zo nu en dan mankementen, waarvoor niet per se een vakman hoeft te komen. Een paar handige parochianen pakken deze klusjes aan. De vrijwilligers uit deze commissie coördineren alle klussen die aangepakt moeten worden.

Bloemsiergroep

Wekelijks wordt de parochiekerk versierd met prachtige snijbloemen en inspirerende bloemstukjes, die vaak afgestemd zijn op de tijd van het liturgisch jaar. Ook voor uitvaarten, huwelijken en jubileumvieren zorgen de leden van de bloemsiergroep dat de kerk er altijd sfeervol en netjes uitziet. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het sieren van de kerk bij gelegenheid van een jubileum- of bijzondere viering. De afspraak binnen de parochie is dat voor iedereen die viert in de kerk, de versiering altijd mooi en netjes is.

Communie uitreiken

Er zijn parochianen die in de weekendvieringen en met kerkelijke hoogfeesten de priester of voorganger meehelpen met het uitdelen van de geconsacreerde hosties.

Communie aan huis

Voor mensen die ziek zijn of niet naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid de H. Communie thuis te ontvangen. Geef dit s.v.p. door via het parochiesecretariaat.

Interieurverzorging en buitenom

Al het schoonmaakwerk van parochiekerk en parochiecentrum en alle ‘was en strijk’ gebeurt voor zowel Middelrode, als voor Berlerode door een groep trouwe vrijwilligers. Ook de buitenboel wordt regelmatig onder handen genomen, zowel in onze parochiekerk in Middelrode als bij het secretariaat. Al is het een steeds terugkerend werk, toch vinden al deze vrijwilligers het bijzonder om op deze wijze hun bijdrage te leveren aan een parochieel visitekaartje.

Schoonhouden betekent o.a.:vegen, stofzuigen, stoffen, soppen, schrobben, dweilen, zemen en boenen. Kortom: “Een schone kerk is het halve werk”. Dit geldt ook voor “de Rots”.

De kerkenwas: ook het wassen en strijken van de kerkenwas, zoals altaardwalen, kleedjes, kelkdoekjes, togen en andere gewaden, kleding van de misdienaars en gordijnen, gebeurt voor zowel Middelrode, als voor Berlerode door vrijwilligers.

Tuinonderhoud:ook de bloembakken, borders, het kerkplein moeten er verzorgd uitzien. Het is een dankbare vrijwilligers taak, want de ‘weg’ richting kerkdeur knapt er altijd van op. Dit geld ook voor de tuin van ons parochiecentrum.

Kerststalgroep

Elk jaar wordt met groot enthousiasme gewerkt aan de opbouw van de kerststal. De kerststal is te bezichtigen na de diensten op beide kerstdagen.

Kosters en collectanten

In de parochiekerk en in Berlerode zijn in totaal vijf kosters die per toerbeurt alle werkzaamheden uitvoeren vóór, tijdens en ná weekendvieringen, bij avondwakes en uitvaarten, bij huwelijken, dopen en speciale vieringen.

In onze parochiekerk helpen de parochianen mee om de collecte op te halen.

Lectoren en lectrices

De lezingen en voorbede tijdens eucharistievieringen en woord- en gebedsvieringen met communie worden verzorgd door parochianen, die namens de aanwezige geloofsgemeenschap uit de bijbel lezen en voorgaan in gebed.

Misdienaars

Meisjes en jongens die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen misdienaar worden. Ze helpen de pastor tijdens de vieringen. Er is een handzaam boekje, speciaal voor misdienaars met alles erin voor een goede misdienaar. Vraag ernaar!

Onderhoud kerkhof

De geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode heeft voor beide begraafplaatsen een grote onderhoudsploeg van vrijwilligers die ervoor zorgen dat deze er altijd keurig bij liggen. Voor Allerzielen worden de kerkhoven nog eens extra geschoffeld, geharkt en wordt gevallen blad opgeruimd.

Parochiebladverspreiding

Het parochieblad wordt door een grote groep vrijwilligers verspreid. De parochiebladen worden verdeeld en voorzien van een label voor degenen die het verspreiden. Fijn dat zovelen ons hiermee helpen.Vele handen maken licht werk!

Parochiebibliotheek

De geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode beschikt over een kleine parochiebibliotheek, gevestigd in parochiecentrum ‘de Rots’. Vrijwilligers én parochianen kunnen hier gaan zitten om te lezen of teksten te zoeken. Behalve boeken, zijn ook tijdschriften aanwezig. De parochie is geabonneerd op “Midden onder U” en op ´Vieren´ en diverse andere actuele bladen.

Mappen met misboekjes van bijzondere vieringen worden gedurende vijf jaar als naslagwerk bewaard. Parochianen die een eigen boekje willen maken, kunnen ook terecht in de parochiebibliotheek. Er worden geen boeken uitgeleend. Er is wel een mogelijkheid om te kopiëren.We zoeken nog iemand die de bibliotheek wil beheren.

Verwelkoming

De geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode heeft ook één werkgroep ‘verwelkoming. De leden van de werkgroep proberen elke nieuwe bewoner te verwelkomen. Als regel brengen zij desgewenst een bezoekje aan de nieuwe inwoner(s) en verstrekken aanvullende informatie.

Rouwverwerking

Hoewel de parochie geen aparte werkgroep rouwverwerking heeft, zijn er wel medewerkers gespecialiseerd in de begeleiding bij verlies en rouw. Zij maken desgewenst afspraken voor een gesprek (of meerdere) op tijdstippen die u schikken. U kun zich hiervoor aanmelden via het parochiesecretariaat.