Skip to main content

Diaconie

De diaconie biedt hulp aan onze medemens in financiële en/of sociale nood. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op de diaconie voor uzelf of voor anderen. Bel voor alle locaties met: 073- 5031215, of, bij spoedgevallen met: 06- 53647022. Binnen de parochie Heilige Augustinus bestaan de volgende initiatieven:

Berlicum/Middelrode

 • Vastenactie
 • Levensmiddelen- en kerstpakketten
 • Charitasfonds
 • Ziekenbezoekgroep
 • Amnesty
 • Avondwake werkgroep

Heeswijk-Dinther

 • Lichtpunt
 • MOV
 • Ziekenbezoek
 • Gildes
 • Avondwake en nazorg

Loosbroek

 • Ziekenbezoekgroep
 • Werkgroep huisbezoek avondwake en nazorg
 • Hulpdienst Lichtpunt en Lichtcirkel
 • Werkgroep MOV
 • Welkomstgroep nieuwe bewoners

Als U een gift wilt doen aan de parochie ten behoeve van ondersteuning van mensen in een noodsituatie, dan kan dat via een overschrijving van uw gift op rekeningnummer: NL 02 RABO 012 693 5092, t.n.v. R.K. Parochie Heilige Augustinus inzake DIACONIE.

Hoop

Je mag je een gelukkig mens prijzen als er mensen om je heen zijn die je niet in de steek laten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen als mensen je hart verwarmen, mensen die je verdriet zien, mensen die je ook optillen en opbeuren. Mensen van wie ook hoop uitgaat, omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mensen prijzen – ook al word je getroffen door ongeluk, verdriet en moeite – als er mensen zijn die je steunen, mensen met handen die meedragen, mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen vanwege die mensen die je een glimp doen opvangen van het menslievende Gelaat van de Onzichtbare die hoopt dat je goede hoop kunt behouden.