Skip to main content

Doopsel

Wat is het doopsel?

Het doopsel is het eerste sacrament in het leven van een christen. Het betekent het begin van een nieuw leven. Je kind laten dopen betekent dat je ‘neen’ zegt tegen wat je als ‘kwaad’ ervaart, maar dat er ook een ‘ja’ klinkt: het ‘ja’ van God op dit mensenkind,

het ‘ja’ van de gemeenschap van de kerk op dit kind, het ‘ja’ van ouders naar God toe en naar de boodschap van Jezus.

Het aanmelden van een dopeling:

Aanmelden van een doop gaat altijd via de lokale secretariaten. Daar wordt samen met jullie het doopformulier ingevuld en de doopdatum gekozen. Daar betaal je ook de kosten van 45 euro (contant, geldig vanaf 1 januari 2023) en daar worden jullie aangemeld voor de voorbereidingsavond. Daarna neemt de dooppastor contact met jullie op. Je kunt ook eerst het doopformulier ( zie hieronder) downloaden en zoveel mogelijk invullen. Daarna neem je het mee naar het secretariaat waar de rest wordt ingevuld en geregeld.

De doopvoorbereidingsavond

Dit is een avond waarin we samen, met andere ouders, het doopsel van je kind gaan voorbereiden. Bij het doopsel wordt jullie kind lid van een gemeenschap, een parochie, een kerk. Het gaat altijd om een gemeenschap van mensen want geloven doe je niet in je eentje.

Terwijl de doopviering in onze parochie per gezin is, wordt de doopvoorbereiding gezamenlijk gedaan. Je ervaart dan met elkaar dat het doopsel zowel met God als met andere mensen te maken heeft. We bespreken o.a. de volgende onderwerpen:

 • Wat is het doopsel?
 • Waarom laten jullie je kind dopen?
 • Welke symbolen spelen een rol bij het doopsel?
 • Waartoe verbinden jullie je als jullie je kind laten dopen?

De aanwezigheid van beide ouders wordt verondersteld.

Naast de gezamenlijke doopvoorbereiding is er een gesprek met de dooppastor om de doopviering door te nemen.

Wanneer kan er een doopviering zijn?

Gewoonlijk wordt er gedoopt op zondag na de viering, om 12.15 uur. Het doopmoment bij uitstek blijft de Paasnacht (tijdens de Paaswake).

In onze parochie zijn er twee dooppastors: dit zijn pastor Joost Jansen en pastor Frank van Roermund. De voorbereidingsavond wordt verzorgd door vrijwilligers samen met pastor Isabel van Baal.

Wanneer zijn de avonden van de gezamenlijke doopvoorbereiding?

Bel voor de data en de plaats het secretariaat

Doop-terugkomviering

De doopdankviering is er voor alle dopelingen en hun familie. Jullie krijgen dan de doopschelp of doophandje weer terug. De viering is gericht op het hele gezin.

Downloads

Contactgegevens

In Heeswijk-Dinther via:
secretariaat – in ccServaes

 • Raadhuisplein 24
 • Tel. 073-5031215
 • Iedere dinsdagavond 19.00-20.00 uur

In Loosbroek via:
Secretariaat in de Spier van CC De Wis

 • tel. 0413-229418
 • Iedere donderdagavond 18.30-19.30 uur

In Berlicum/Middelrode via
Secretariaat – de Rots

 • Kerkwijk 44A Berlicum
 • Tel. 073-5031215
 • maandag en donderdag, 9.30-11.30 uur