Skip to main content

Vieringen

In de weekenden vinden in de Augustinusparochie vieringen plaats op drie locaties. In Loosbroek en Middelrode wordt gevierd op zondagochtend om 9.30 uur. In Dinther op zondagochtend om 10.45 uur.

Deze vieringen zijn eucharistievieringen of woord- en communievieringen.

Binnen de parochie zijn de tijden op elkaar afgestemd. Het pastoresteam streeft ernaar binnen het vieringenrooster te komen tot een evenwichtige en gelijkwaardige verdeling van de verschillende vieringen.

Daarnaast zijn er ook speciale vieringen: carnavalsverenigingen, gilde, Berlerode, openluchtvieringen.

De actuele informatie over alle vieringen per locatie vindt u in de ‘Agenda’.

Gezinsvieringen: