Algemeen secretariaat:

Adres: Kerkwijk 44, 5258 KC Berlicum. Tel: 073- 5031215
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl

Berlicum/Middelrode:

Tel. 073- 5031215. Email: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl

Heeswijk-Dinther:

Email:  heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl 

Tel: 073-5031215.( voor alle vragen, opmerkingen enz.)

Loosbroek:

Tel. 0413-229418/06-30264961. Email: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl