eerste communie

Communie

Deelname aan de eucharistie, ook wel de communie genoemd, is de tweede stap op weg naar volledig lidmaatschap van de katholieke kerk.

De eerste keer dat kinderen hieraan gaan deelnemen – de eerste communie – vindt plaats wanneer de kinderen in groep 4 van de basisschool zitten. Met hulp van verhalen, spelvormen, gesprekjes, knutselwerk en vieringen worden de kinderen op weg genomen naar het moment waarop ze voor de eerste keer mogen deelnemen aan de eucharistie. De voorbereiding voor de communicanten vindt plaats in hun eigen locatie. Alleen bij kleine aantallen kan hiervan afgeweken gaan worden. Naast de bijeenkomsten voor de kinderen worden ook bijeenkomsten voor de ouders georganiseerd. Zij vormen momenten om met elkaar in gesprek te gaan over geloof en over deelgenoot zijn van een geloofsgemeenschap.
De informatieavonden over de voorbereiding voor de eerste communie vinden plaats in september en oktober. De precieze data worden aan het begin van elk schooljaar gepubliceerd in het parochieblad, de website van de parochie, via de scholen en via de huis-aan-huis weekbladen.