Doopsel resize

Wat is het doopsel?

Het doopsel is het eerste sacrament in het leven van een christen. Het betekent het begin van een nieuw leven. Je kind laten dopen betekent dat je ‘neen’ zegt tegen wat je als ‘kwaad’ ervaart, maar dat er ook een ‘ja’ klinkt: het ‘ja’ van God op dit mensenkind,

het ‘ja’ van de gemeenschap van de kerk op dit kind, het ‘ja’ van ouders naar God toe en   naar de boodschap van Jezus.

 

Het aanmelden van een dopeling:

Aanmelden van een doop gaat altijd via de lokale secretariaten. Daar wordt samen met jullie het doopformulier ingevuld en de doopdatum gekozen. Daar betaal je ook de kosten van  35 euro (contant) en daar worden jullie aangemeld voor de voorbereidingsavond. Daarna neemt de dooppastor contact met jullie op. Je kunt ook eerst het doopformulier ( zie hieronder) downloaden en zoveel mogelijk invullen. Daarna neem je het mee naar het secretariaat waar de rest wordt ingevuld en geregeld.

 

De doopvoorbereidingsavond

Dit is een avond waarin we samen, met andere ouders, het doopsel van je kind gaan voorbereiden. Bij het doopsel wordt jullie kind lid van een gemeenschap, een parochie, een kerk. Het gaat altijd om een gemeenschap van mensen want geloven doe je niet in je eentje.

Terwijl de doopviering in onze parochie per gezin is, wordt de doopvoorbereiding gezamenlijk gedaan. Je ervaart dan met elkaar dat het doopsel zowel met God als met andere mensen te maken heeft. We bespreken o.a. de volgende onderwerpen:

* Wat is het doopsel?

* Waarom laten jullie je kind dopen?

* Welke symbolen spelen een rol bij het doopsel?

* Waartoe verbinden jullie je als jullie je kind laten dopen?

De aanwezigheid van beide ouders wordt verondersteld.

Naast de gezamenlijke doopvoorbereiding is er een gesprek met de dooppastor om de doopviering door te nemen.

 

Wanneer kan er een doopviering zijn?

Gewoonlijk wordt er gedoopt op zondag na de viering, om 12.15 uur. Het doopmoment bij uitstek blijft de Paasnacht (tijdens de Paaswake).

In onze parochie zijn er twee dooppastors: dit zijn pastor Joost Jansen en pastor Frank van Roermund. De voorbereidingsavond wordt verzorgd door vrijwilligers samen met pastor Isabel van Baal .

 

Wanneer zijn de avonden van de gezamenlijke doopvoorbereiding?

De doopvoorbereidingsavonden 2020 telkens van 19.00 tot 21.00 uur in De Rots op:

Dinsdag 31 maart

Dinsdag 28 april

Dinsdag 26 mei

 

Locatie:

Parochiecentrum De Rots

Kerkwijk 44a Berlicum

Tijd:

19.30-21.00 uur

 

Doop-terugkomviering

Op zondag 2 februari 2020 is de doopdankviering voor alle dopelingen en hun familie. Jullie krijgen dan de doopschelp of doophandje weer terug. De viering is gericht op het hele gezin en begint om 15.00 uur in de St. Antoniuskerk in Loosbroek (Dorpsstraat 49, Loosbroek).

Doopformulier

In Heeswijk via:
Parochiebureau tussen kerk en pastorie

Hoofdstraat 80

Tel. 0413 291315

    Iedere woensdagavond 19.00-20.00 uur

 

In Dinther via:

secretariaat – in ccServaes

Raadhuisplein 24

Tel. 06 24370625

    Iedere dinsdagavond 19.00-20.00 uur

 
In Loosbroek via:

Secretariaat in de Spier van CC De Wis

tel. 0413-229418

Iedere donderdagavond 18.30-19.30 uur

 

In Berlicum/Middelrode via

Secretariaat – de Rots

Kerkwijk 44A Berlicum

Tel. 073-5031215

     Iedere werkdag 9.30-11.30 uur